Ajankohtaista

Yhteinen henkilöstöinfo siirtyy

12. syyskuu 2017

28.9 suunniteltu infotilaisuus henkilöstölle on peruttu ja se siirretään pidettäväksi myöhemmin.

Pohjois-Savon uudistustyö jatkuu edelleen, paikallisia jatkoaskeleita tarkennetaan valtakunnallisen valmistelun rinnalla. Tavoitteena on, että uudesta valmistelurakenteesta sovitaan väliaikaisen valmistelutoimielimen (epävirallinen) ensimmäisessä kokouksessa 27.9. Valmistelutyötä jatketaan kesällä päättyneen, ensimmäisen esivalmisteluvaiheen työryhmätyöskentelyaineiston pohjalta. Uudistustyön etenemisestä ja jatkotyöskentelyn organisoitumisesta tiedotetaan syksyn aikana.