Ajankohtaista

Yhteenveto kuntien, maakunnan ja valtion yhteisistä asiointipisteistä valmistui

07. joulukuu 2017

Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta tuli voimaan 1.6.2017 ja sen tavoitteena on turvata kansalaisten asiointipalvelut koko maassa. Yhteispalvelu on tapa tarjota julkisen hallinnon viranomaisten palveluja keskitetysti yhdestä paikasta. Myös järjestöt ja yritykset voivat toimia asiointipisteissä. Jatkossa maakunnat vastaavat yhteispalvelun kehittämisestä ja edistämisestä alueellaan.


Perusperiaatteena viranomaisten sopimusperusteinen yhteistyö, jonka tavoitteena on varmistaa omakustannusperiaatteen toteutuminen yhteispalvelusta aiheutuvien kustannusten jaossa. Lain muutos tukee digitalisaatiokehitystä ja sähköistä asiointia sekä mahdollistaa yhteispalvelun antamisen myös muusta kuin kiinteässä toimitilassa sijaitsevasta asiointipisteestä. Tavoitteena on yhdenmukaistaa yhteispalvelussa noudatettavia menettelytapoja ja -keinoja sekä tuoda viranomaisten digitaaliset palvelut ja niiden käytön neuvonta ja tuki keskeiseksi osaksi yhteispalvelutoimintaa. Pohjois-Savossa yhteisiä asiointipisteitä ja niiden mahdollista pilotointia ideoitiin yhdessä kuntien asiointipiste- ja asiakaspalveluvastaavien kanssa. Työpajapäivät järjestettiin Pohjois-Savon liiton tiloissa osana Valtiovarainministeriön digikuntakokeiluja 28.9. / 9.11. / 28.11. Loppuvaiheessa mukaan kutsuttiin myös Kelan, TE-palvelujen ja VM:n edustus.


Tulevaisuudessa palvelut tarjotaan ensisijaisesti sähköisesti, valtakunnallisia digiperiaatteita noudattaen ja autetaan niitä, jotka eivät pysty itse käyttämään digitaalisia palveluja. Digipalvelut mahdollistavat organisaatio- ja hallintorajojen häivyttämisen eli asiakasnäkökulman (asiakaskokemuksen) nostamisen keskiöön. Asiakkaille tulisi tarjota vähemmän kysymyksiä ja enemmän vastauksia eli tiedon rajapinnat avataan niitä tarvitseville ja uutta tietoa kysytään vain kerran.


Ajatus yhteispalvelusta ei ole uusi, mutta sitä on uudistettava. Palvelua eivät ole lomaketelineet, tietokone ja tulostin kunnanviraston käytävällä. Palvelua ovat viihtyisät tilat, nopeat tietoliikenneyhteydet, helppokäyttöinen teknologia, neuvonta sekä sijainti siellä missä ihmiset ovat. Asioinnin tulisi voida tapahtua kirjastossa, kaupassa käynnin yhteydessä tai jopa liikkuvassa pisteessä. Kirjastot ovat olleet digitalisaation edelläkävijöitä ja voisivat toimia tulevaisuuden palvelujen, neuvonnan ja tiedon keskittyminä. Pohjois-Savossa on hienoja esimerkkejä omatoimikirjastoista, ylikunnallisesta asiakaspalvelusta ja digikirjastoautokokeiluista. Tiedon määrä on digitaalisessa maailmassa rajatonta. Palvelumuotoilulla ja digitaalisilla ratkaisuilla voimme kohdentaa sitä asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.


Osa asiakkaista on hyvinkin omatoimisia omilla päätelaitteilla, tietoliikenneyhteyksillä ja osaamisella. Heille riittää, kun tiedossa on Suomi.fi tai Vero.fi tyyppiset ajasta ja paikasta riippumattomat reitit palveluihin. Edellään on kuitenkin suuri määrä asiakkaita, joille sähköiset palvelut ovat tuntemattomia, jopa hieman pelottavia. Asiakkaan etu ja julkisten toimijoiden vastuu edellyttää asiakaslähtöistä ajattelua, tukea ja neuvontaa. Teknologia on asioinnin mahdollistaja, mutta ihminen on toiminnan tarkoitus.


Maakuntien aloittaessa kuntien ja valtion väliin syntyy aivan uusi hallintotaso ja uusia palveluntuottajia. Emme voi vaatia asiakkaalta, että hänen tulisi tietää tai etsiä mistä hän tarvitsemansa palvelut voi saada. Yhteisen asiointipisteen tulisi olla asiakkaalle hyödyllinen, monipuolinen ja ihmisläheinen reitti palveluketjujen alkuun. Asiointipiste voisi tarjota erityisesti maaseutualueilla myös yrityksien ja järjestöjen palveluja. Uudenlaisessa ajattelussa tarvitaan paljon nykyistä enemmän eri toimijoiden yhteistyötä. Julkaistussa yhteenvedossa on esitelty kolme asiointipisteen malliprofiilia sekä niiden toimenpide-ehdotukset. Valmistelun taustat selviävät yhteenvedon liiteaineistoista.

Työpajojen yhteenvedot tämän linkin takaa.

 

Lisätietoja:

Toni Auvinen, digijohtaja
p. 044 714 2676
Pohjois-Savon liitto