Ajankohtaista

Voisitko sinä olla Pohjois-Savon uusi ehkäisevän mielenterveyden- ja päihdetyönkoordinaattori?

27. helmikuu 2018

Voisitko sinä olla Pohjois-Savon uusi ehkäisevän mielenterveyden- ja päihdetyönkoordinaattori? 

SOTE- ja maakuntauudistuksen yhteydessä tulevalle maakunnalle on annettu tehtäväksi alueen ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinointi. Käytännössä maakunta ohjaa alueensa ehkäisevää mielenterveys- ja päihdetyötä, suunnittelee ja kehittää sitä yhteistyössä muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa sekä tukee alueensa kuntia ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön toteuttamisessa ja kehittämisessä. Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä velvoittaa myös kunnat huolehtimaan ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön organisoinnista omalla alueellaan. Pohjois-Savossa useimmat kunnat ovatkin nimenneet ehkäisevästä päihdetyöstä vastaavan toimielimen sekä työtä koordinoivan kunnallisen ept-vastuuhenkilön.  

Juuri valmistunut Pohjois-Savon alueellinen hyvinvointikertomus (https://www.hyvinvointikertomus.fi/#/document/preview/4159326903) nostaa yhdeksi tärkeimmistä painopistealueista hyvän mielenterveyden sekä päihteiden käytön ja riippuvuuksien aiheuttamien haittojen vähentämisen. Maakuntauudistuksen valmistelua varten Pohjois-Savoon haetaan maakunnallista ehkäisevää mielenterveys- ja päihdekoordinaattoria.

Koordinaattorin tehtäviä ovat mm.:  

 

Tehtävä sijoittuu maakunnan hyvinvoinnin- ja terveydenedistämisen tiimiin (HYTE-tiimi), johon kuuluvat lisäksi PSSHP:n perusterveydenhuollon yksikkö ja kaksi maakunnallista hyvinvoinnin- ja terveydenedistämisen (HYTE) koordinaattoria. Työn aloitus joko 16.4.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan.  Etsimme henkilöä uudistuksen myötä uuteen Pohjois-Savon maakuntaan siirtyvästä vakituisesta henkilöstöstä (työsuhde uudistusta koskevassa organisaatiossa, työsuhde ei ole päättymässä ennen vuotta 2020).  Työaika on sopimuksen mukaan 40-60% normaalista työajasta (keskimäärin 2 – 3 päivää viikossa). Tehtävään siirtyvän nykyinen työnantaja maksaa palkan täysimääräisesti, mutta maakunta korvaa 40-60% palkasta kaikkine sivukuluineen sekä mahdolliset matkustamisesta syntyvät kustannukset nykyiselle työnantajalle. Tehtävän suorittaminen edellyttää mahdollisuutta oman auton käyttöön. Työn kesto tässä vaiheessa 31.12.2018 saakka.

Laitathan vapaamuotoisen hakemuksesi palkkatoiveineen perjantaihin 16.3.2018 klo. 16.00 mennessä. Voit täyttää hakemuksesi täällä.   

Lisätietoja: Maakunnallisen HYTE-ryhmän pj. Pekka Puustinen, pekka.puustinen(at)kuh.fi, puh 044 717 9325

(Edit 27.2.2018)