Ajankohtaista

Viljelijöiltä, yrittäjiltä ja asukkailta kommentit uuden maakunnan palveluista

03. helmikuu 2017

– Jos halutaan kasvua, elinvoimaa ja työtä, on alueen oltava houkutteleva monin tavoin.

Näin summaa maakuntauudistuksen muutosjohtaja Elsa Paronen 2.2. kokoontuneen maakuntauudistuksen valmisteluryhmän kokouksen antia. Kokouksessa käytiin keskustelua maakunnan muutosvisiosta aina vuodelle 2023 saakka.

Maakunnan yhteisen vision luonnostelua jatkaa valmisteluryhmässä perustettu strategiaryhmä. Vision tulee olla haasteellinen ja luoda tulevaisuuden tavoitetila uudelle maakunnalle.

Vision ohella uuden strategiaryhmän toisena tehtävänä on valmistella ehdotus yhteisestä strategiasta. Strategia ohjaa alueuudistuksen valmistelua ja toimialakohtaisia palvelustrategioita yhtenäisesti kohti uutta maakuntaa.

Uusia asiakaslähtöisiä palveluita

Uudistuksen työryhmät alkavat tehdä jatkossa entistä tiiviimpää yhteistyötä. Työryhmien tulee esittää kevään aikana asiakaslähtöisiä ja vaihtoehtoisia toimintamalleja, joiden pohjalta muodostetaan tulevan maakunnan palvelut. Keskiössä ovat nykyisten palveluiden yhteensovittaminen sekä erilaiset palvelumallit aina digitaalisista palveluista kasvotusten tapahtuviin tapaamisiin.

Työryhmiä kannustetaan myös miettimään samalla uusia ja rohkeitakin avauksia palvelutuotantoon. Työryhmien tulee kerätä tietoa, kokemuksia ja kommentteja asiakkailta sekä sidosryhmiltä suunnittelutyön tueksi.

Käytössä ovat muun muassa videotallenteet, joiden pohjalta palveluista keskustellaan eri järjestöjen kokouksissa. Lisäksi tehdään sähköisiä kyselyitä muun muassa viljelijöille ja yrittäjille.

– Kun asiakkaiden kanssa keskustellaan, tehdään tiivistä yhteistyötä MTK:n, yrittäjäjärjestön ja kauppakamarin kanssa, Paronen kertoo.

Kansalaispalautetta otetaan koko ajan vastaan uusilla www.pohjoissavo2019.fi -sivuilla. Lisäksi kevään mittaan asukkaille järjestetään uudistuksesta keskustelutilaisuuksia ympäri Pohjois-Savoa.

Työryhmien tulee jättää esitykset toimintamalleista huhtikuun loppuun mennessä. Aineiston pohjalta aletaan työstää hahmotelmaa Pohjois-Savon uuden maakunnan palveluista.

Kuva: ©maaseutuverkosto, Contum O

 

Lisätietoja: Elsa Paronen, muutosjohtaja p. 044 7142 611