Ajankohtaista

Väyliä työelämään työllisyyskokeilussa

30. lokakuu 2017

Kuopiossa, Siilinjärvellä ja Tuusniemellä käynnistyi elokuun alussa alueellinen työllisyyskokeilu, jossa TE- toimiston ja kuntien työllisyyspalvelut yhdistetään yhdeksi palvelukokonaisuudeksi. Kokeilussa lähipalvelut rakennetaan jokaiseen kokeilualueen kuntaan yhden luukun periaatteella.

Kokeilun 3 000 työtöntä työnhakijaa siirtyivät elokuussa TE -toimistolta kuntien asiakkaiksi. Kunnat vastaavat niiden työttömien työnhakijoiden työllisyyspalveluista, jotka ovat olleet yhtäjaksoisesti työttömänä vähintään 12 kuukautta tai jotka ovat työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun asiakkaita.

Kokeilussa panostetaan yritysyhteistyöhön piilotyöpaikkojen löytämiseksi. Tavoitteena on löytää keinoja pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi.

Kunnat ottavat kokeilussa hoitaakseen mm. työttömien palvelutarpeiden arvioinnin, työllisyyssuunnitelmien laatimisen, määräaikaishaastattelut, työnvälityksen, osaamisen kehittämiseen liittyvät palvelut sekä työttömyysturvaa koskevien lausuntojen valmistelun. Lisäksi asiakkaille on tarjolla iso valikoima kuntien vapaaehtoisesti järjestämiä työllisyyspalveluja.

Kokeilussa tehdään kiinteää yhteistyötä Pohjois-Savon TE -toimiston kanssa. Uusia asiakkaita ohjataan jatkuvasti kokeiluun TE -toimiston kautta. Asiakkuus kokeilussa määräytyy pääsääntöisesti työttömyyden keston perusteella eikä se vaikuta asiakkaan palveluihin, etuuksiin tai vireillä oleviin asioihin.

Alueellisessa työllisyyskokeilussa myös kunnilla on käytössä TE- toimiston asiakastietojärjestelmä, mikä helpottaa kuntien ja TE -toimiston yhteistyötä sekä sujuvoittaa palvelua asiakkaan kannalta.

Mielekkäitä tulevaisuuteen tähtääviä ratkaisuja

Alueelliseen työllisyyskokeiluun liittyvää asiakastyötä on nyt tehty noin kahden kuukauden ajan. Asiakasprosessit sujuvat hyvin ja asiakkaita on ohjautunut eri palveluihin. Asiakkaat ovat kokeneet positiivisena sen, että he ovat päässeet keskustelemaan työllistymissuunnitelmastaan henkilökohtaisesti vastuutyöntekijänsä kanssa sähköisen asioinnin sijaan.

Kuopion kaupungin työllisyyspalvelussa tehtävän asiakastyön peruspilarit ovat asiakaslähtöisyys, positiivisuus ja ratkaisukeskeisyys. Keskeistä on tehdä näkyväksi asiakkaalla tarjolla olevat erilaiset mahdollisuudet ja palvelut sekä kannustaa asiakasta itseään aktivoitumaan ja tekemään valintoja.

Periaatteena on tehdä yhdessä asiakkaiden kanssa harkittuja ja pitkälle kantavia suunnitelmia ja ohjauksia nopeiden ja sattumanvaraisten työtarjouksien tai palveluihin ohjauksien sijaan. Näin on mahdollista saavuttaa tarkoituksenmukaisia ja pitkälle tulevaisuuteen kantavia työelämäratkaisuja sekä henkilö- että työnantaja-asiakkaiden näkökulmasta.

Kokeilun toteuttamiseksi TE- toimistosta on siirtynyt kuusi asiantuntijaa ja yksi psykologi osa-aikaisesti työskentelemään kuntien työntekijöiden rinnalle. Kokeilussa on mukana myös Savon koulutuskuntayhtymä, jolla on alueella merkittävä rooli osaamisen kehittämiseen liittyvissä palveluissa.
 
Lisätietoja: vastaava työllisyyspalvelukoordinaattori Laura Kukkonen, Kuopion alueen työllisyyskokeilu, 044 718 3999, laura.mirjami.kukkonen(at)kuopio.fi, www.kuopio.fi/tyollisyyspalvelu