Ajankohtaista

Valinnanvapauslakia on arvioitu perustuslain näkökulmasta

07. maaliskuu 2017

Sosiaali- ja terveysministeriön Sote-uudistuksen projektiryhmässä on laadittu alustava arvio valinnanvapauslain luonnoksen hyväksyttävyydestä suhteessa perustuslakiin.

Arvioinnin näkökulmasta on keskeistä, miten valinnanvapausmalli turvaa ihmisten sosiaaliset ja perusoikeudet sekä toteuttaa yhdenvertaisuutta koko maassa. Myös lakiluonnoksen suhdetta maakuntien itsehallintoon ja julkisen hallintotehtävän antamiseen muulle kuin viranomaiselle on arvioitu.

Valinnanvapauslain luonnos on lausuntokierroksella 28.3.2017 saakka. Jatkovalmistelussa luonnosta täydennetään arviossa esitettyjen näkökohtien perusteella siten, että ihmisten perusoikeudet toteutuvat. Maakunnan ohjaus- ja seurantajärjestelmää, asiakkaan oikeusturvaa sekä tuottajien oikeuksia ja velvoitteita täsmennetään myös, jotta maakunnalla on riittävät keinot turvata ihmisille yhdenvertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut.

Lue lisää:

Alueuudistus.fi: Valinnanvapauslakia arvioitiin perustuslain näkökulmasta (julkaistu 28.2.2017)
Alueuudistus.fi: Valinnanvapauslain luonnoksen valtiosääntöoikeudellinen arvio 15.2.2017 (pdf)