Ajankohtaista

Uusi Valtion lupa- ja valvontavirasto toimii yhteistyössä maakuntien kanssa

08. toukokuu 2017

Valtiovarainministeriö järjesti muiden ministeriöiden kanssa Kuopiossa 4.5.2017 alueellisen tilaisuuden, jossa esiteltiin maakuntauudistuksen II -vaiheen hallituksen esityksen ehdotuksia sekä uutta Valtion lupa- ja valvontavirastoa. 

Hallituksen esitysluonnoksen mukaan valtion aluehallinto organisoitaisiin uudelta pohjalta sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä. Esityksellä perustettaisiin myös uusi valtakunnallinen lupa- ja valvontavirasto, jonka on määrä aloittaa toimintansa 1.1.2019. Virastoon siirtyisi tehtäviä esimerkiksi lakkautettaviksi ehdotettavista aluehallintovirastoista sekä Valvirasta.

Virasto on tehtäviltään monialainen valtion hallintoviranomainen, joka turvaa alueilla toimien perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista sekä valvoo yleistä etua.

– Virasto hoitaa lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä ja myöntää esimerkiksi lupia ja oikeuksia, ohjaa ja kehittää toimintaa sekä valvoo toiminnan lainmukaisuutta, kertoo hallitusneuvos Tarja Hyvönen valtiovarainministeriöstä.

Ministeriöiden edustajat näkevät uudistuksessa paljon positiivisia puolia.

– Uudistus tarjoaa mahdollisuuden luoda asiakaslähtöinen ja digitaalisuutta hyödyntävä moderni virasto, joka tukee toiminnallaan koko valtiohallinnon toimintaa, tiivistää ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Perustettavan viraston toimipaikat tulevat sijaitsemaan uusissa maakunnissa.

Asiointipisteellä on merkittävä rooli uuden maakunnan asiakaspalvelussa

Perustettava lupa- ja valvontavirasto luottaa uusiin digitaalisiin ratkaisuihin ja palvelupisteisiin asiakaspalvelussa. Olennaiseksi nousee se, miten maakuntien ja valtion digiratkaisut saadaan yhtenäisiksi. Kesäkuun alussa voimaan tulevan uudistetun yhteispalvelulain perusperiaatteena on viranomaisten sopimusperusteinen yhteistyö.

– Lain tavoitteena on yhdenmukaistaa yhteispalvelussa noudatettavia menettelytapoja ja -keinoja sekä tuoda viranomaispalvelut ja niiden käytön neuvonta ja tuki keskeiseksi osaksi yhteispalvelutoimintaa, kehittämisjohtaja Marko Puttonen valtiovarainministeriöstä kertoo.

Maakuntiin suunnitteilla olevat asiointipisteet ovat yhteispalvelua, joiden alueellinen järjestäminen tulee maakuntahallinnolle. Asiointipisteellä on merkittävä rooli uuden maakunnan asiakaspalvelussa. Valtiovarainministeriön esityksen mukaan tulevaisuuden yhteispalvelupisteissä olisi tarjolla neljän kanavan palvelut: sähköinen asiointi, etäpalveluasiointi, asiantuntijatapaaminen sekä asiointi palveluneuvojan luona.

Maakuntauudistuksen II -vaiheen hallituksen esitysluonnos annetaan eduskunnalle syyskuussa 2017.

Lue lisää:

Alueuudistus.fi: Aluekierros