Ajankohtaista

Uuden maakunnan TKI- toimintaa valmistellaan yhtenäisemmäksi

17. tammikuu 2018

Pohjois-Savon liitto ja maakuntauudistuksen TKI - valmisteluryhmä järjestävät 27.2.2018 keskustelutilaisuuden Pohjois-Savossa toimivan TKI-toiminnan linjauksista, kehittämisestä ja rahoituksesta.

Maakunnan ja sen yhteistyötahojen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnalla (TKI) on merkittävä rooli maakunnan elinvoimaisuuden edistämisessä. Tehtävä vaatii erikoistuneeseen osaamiseen pohjautuvaa yhteistyötä eri tahojen kanssa sekä kansallisesti että kansainvälisesti.  Maakunnan TKI-toiminnassa korostuu yhteistyö tuottajaverkoston, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten, kuntien, liikelaitosten, yritysten, järjestöjen sekä tietyiltä osin valtion kanssa ja kansainvälisten toimijoiden kanssa.

Uuden Pohjois-Savon maakunnan TKI- toiminnan valmistelevaa pohjatyötä tehdään Savonia-ammattikorkeakoulun toimitusjohtaja Mervi Vidgre`nin johdolla. 

-  Meillä on Pohjois-Savossa erittäin vahvaa osaamista, joka tukee alueen hyvinvointia ja elinvoimaa.  Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa teemme entistä vaikuttavampaa työtä yhdistämällä entistä enemmän osaamistamme ja tuomalla omat verkostomme yhteiseen käyttöön.  Tervetuloa mukaan tilaisuuteen ja yhteistyöhön!

Myös maakunnan yhteistyöryhmä MYR on asettanut tavoitteeksi lisätä TKI-toimijoiden keskinäistä yhteistyötä ja näin saada aikaan vahvoja kehittäjäryhmiä. Pohjois-Savon TKI:n läpileikkaaviksi teemoiksi maakuntauudistuksen valmisteluvaiheessa on hahmottunut viisi kokonaisuutta maakunnasta kansainväliseen tasoon: Toimintakulttuurin muutos – digitalisaatio, Henkilöstön osaaminen – tulevaisuuden ennakointi, Tiedolla johtaminen – poikkitieteellisyys ja arkikokemus, Avoin innovaatioympäristö – yhteiskehittäminen, Vaikuttava TKI-työ

 

TILAISUUS ON TÄYNNÄ.

Tule luomaan uutta TKI- toiminnan aikakautta maakuntaamme, yhdessä keskustellen, sparraten ja linjaten.  Ohjelma alla. Paikkoja tilaisuuteen on jäljellä rajoitetusti. Ilmoittautuminen 10.2 mennessä tästä

Tehdään yhdessä Pohjois-Savon maakunnasta halutuin elämisen ympäristö!

____

TKItyöpaja & vauhdittamo
tule – vaikuta – vauhdita 

AIKA: 27.2.2018 klo 8.30 - 15.30

PAIKKA: Maakuntasali, Pohjois-Savon liitto, Sepänkatu 1, Kuopio

OHJELMALUONNOS

8:30              aamukahvi/-teetarjoilu 
9:00              avaus, Marko Korhonen
9:10              
TKI-toiminto uudessa maakunnassa – suuntaviivoja ja avoimia kysymyksiä Pirkanmaalla, Petri Räsänen
9:35              Oulun kokemuksia
10:00            Pohjois-Savon TKI-käytännön toimijoiden uusi toimintatapa
10:30            Miten EU rahaa?, Itä- ja Pohjois-Suomen Brysselin toimisto 
10:45            Pohjois-Savon TKI-strategia, Mervi Vidgre´n
11:00            keskustelua
11:30            lounas, (Maakuntasalin aula) ja keskustelu jatkuu 
12:30            TKI-vauhdittamo 
                      12:30- 14:30     4-5 työryhmää, työstöä
                      14:30 – 15:30    työpajojen purku
15:30            tilaisuuden päätös

Työpajan lopullinen ohjelma lähetetään ilmoittautuneille lähempänä tilaisuutta. 

 

Lisätietoja:

Jari Jääskeläinen,  jari.jaaskelainen@pohjois-savo.fi

Jouko Miettinen, jouko.miettinen@kuopio.fi

Arto Holopainen, arto.holopainen@kuopio.fi