Ajankohtaista

Uuden Järvi-Suomen yliopistollisen sairaalan -selvityksen käynnistäminen

16. kesäkuu 2017

Valmistelussa olevan sote-järjestämislain (10 §) mukaan maakuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon alueellista yhteensovittamista, kehittämistä ja yhteistyötä varten Suomessa on viisi yhteistyöaluetta. Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Etelä-Savo (ml. Itä-Savo) ja Keski-Suomi muodostavat yhteistyöalueen, joka on noin 850 000 asukkaan alue.

Itä- ja Keski-Suomessa yhteistyösopimuksen laatimisen edellyttämät hallintotehtävät hoitaa Pohjois-Savon maakunta. Yhteistyösopimuksen valmistelutyöryhmän puheenjohtajana toimii palvelualuejohtaja Markku Tervahauta Kuopiosta. Työryhmään kuuluu nimetyt edustajat kaikista yllä olevista maakunnista.

Yhteistyöalueen sopimuksen valmistelu -työryhmä kokoontui 15.6.2017. Työryhmässä käytyjen keskustelujen perusteella työryhmä esittää käynnistettäväksi selvityksen neljän maakunnan erikoissairaanhoitoa koskevan laajan yhteistyön tai jopa yhteisen yliopistollisen sairaalan muodostamisen ja toteuttamisen mahdollisuudet ja edellytykset sekä ao. järjestelyjen tarkoituksenmukaisuus.

Selvitys tehdään yhteistoiminnasta sairaanhoitopiireissä tehtyjen sopimusten mukaan käyttäen mahdollisesti ulkoisia asiantuntijoita. Selvityksen työnimenä voi olla esimerkiksi Järvi-Suomen yliopistolliset sairaalat.  

Työryhmä on jo aiemmin pyytänyt kannanotot yhteistyöalueeseen kuuluvilta sairaanhoitopiireiltä ja maakuntaliitoilta. Saapuneet kannanotot ovat olleet myönteiset. Selvityksen tavoitteena on löytää ratkaisumalli, miten Pohjois-Savon-, Keski-Suomen-, Pohjois-Karjalan- ja Etelä-Savon- (ml. Itä-Savo) maakunnat pystyisivät tulevaisuudessa yhdessä järjestämään ja tuottamaan erikoissairaanhoidon palveluja tarkoituksenmukaisesti yhteistyöalueellaan.

Lisätietoja antaa:

Markku Tervahauta (pj)
palvelualuejohtaja
Kuopion kaupunki
markku.tervahauta(at)kuopio.fi

Työryhmän kokoonpano ja muistiot: http://www.pohjoissavo2019.fi/sote-uudistus/sote-uudistus/tyoryhmat/yhteistyoalueen-valmistelu.html