Ajankohtaista

Tilkkutäkkivaiheesta kohti kokonaisuutta – maakunnan valmistelu etenee

15. helmikuu 2018

Pohjois-Savon maakunnan valmistelu ei ole pysähtynyt, vaikka nyt eletäänkin seesteisempää vaihetta ja odotetaan lakien vahvistumista.

Maakuntajohtaja Marko Korhonen vertasi uudistusta tilkkutäkin tekemiseen, jossa tarvitaan kokonaisuuden hallintaa ja kykyä katsoa maakunnan palveluita niin järjestämisen kuin tuottamisenkin näkökulmasta. - Tällä hetkellä valmistelevat työryhmät ratkovat maakunnan tehtäviä ja tekevät toukokuuhun mennessä esityksiä, mitä tehtäviä liikelaitos tuottaa ja mitä tehtäviä on maakunnan järjestämisvastuulla, millainen on poliittinen järjestelmä ja mitä tehdään virkamiespäätöksinä. Emme ole nollatilanteessa mikään suhteen vaan asiat etenevät, Korhonen tiivistää.

Ensimmäiset maakuntavaalit järjestetään lokakuussa. Järjestäminen ja konsernirakenne -jaosto sopi 12.2.2018 pidetyssä kokouksessaan, että se kutsuu maaliskuussa Pohjois-Savon maakuntahallituksen ja puolueiden piirijärjestöjen puheenjohtajat ja toiminnanjohtajat yhteiseen työpajaan. Tilaisuudessa työstetään poliittisen järjestelmäehdotuksen vaihtoehtoja ja käydään keskustelua poliittisen järjestelmän jatkovalmistelusta.  

 

Valmistelussa maakunnan talous- ja henkilöstöhallintopalvelujen yhtiöittäminen

Tulevan maakunnan valmistelun etenemisestä kertoo myös se, että Järjestäminen ja konsernirakenne-jaostossa oli käsittelyssä, kuinka tulevan maakunnan talous- ja henkilöstöpalvelut (TAHE) tuotetaan. Kansallisen palvelukeskus Hetli Oy:n piti tuottaa tukipalveluita maakuntien käyttöön. Hallituksen reformiministeriötyöryhmä kuitenkin puolsi tammikuussa viime kesänä perustetun yhtiön lakkauttamista.

Yhtenä vaihtoehtona on selvitetty Pohjois-Pohjanmaan, Pirkanmaan, Pohjois-Savon ja Keski-Suomen maakuntien välistä yhteistyötä henkilöstö- ja taloushallinnon palveluiden järjestämisessä. Alustavia keskusteluja tukipalveluiden tuottamisessa on käyty Monetra Oy:n kanssa.

Järjestäminen ja konsernijaosto esittää, että valmistelussa edetään. Lisäksi Pohjois-Savon kuntien kanssa käydään tunnusteluja halukkuudesta käyttää samaa tukipalvelujen tuottajaa. Mahdolliset yhtiöt perustetaan 2018 vuoden aikana ja tavoitteena on, että vuoden 2019 alussa käytössä ovat tukipalvelut, jotka tukevat uutta aloittavaa maakuntaa henkilöstö- ja talousasioissa.

 

Finnhealth osakeyhtiö Pohjois-Savon terveysmatkailun vauhdittamiseen

Järjestäminen ja konsernirakenne -jaosto näytti vihreää valoa terveysmatkailupalveluiden kehittämiselle, jota KYS on tähän asti tehnyt hanketyön kautta. Terveysmatkailulla tarkoitetaan, että ihmiset matkustavat toiseen maahan saadakseen lääketieteellistä hoitoa tai siirtyvät maan sisällä saamaan hoitoa toisella paikkakunnalle. Finnhealth-palvelu on osa KYSin kansainvälistymistä, asiakkaat ja vakuutusyhtiöt maksavat palvelusta ja tutkimustoiminta voidaan tuotteistaa. Jotta Finnhealth-toimintaa voidaan laajentaa, tulee se kuntalain mukaan yhtiöittää. Sairaanhoitopiirin valtuusto käsittelee yhtiöittämisen kevään aikana.

Lisäksi jaoston kokouksessa käsiteltiin tilannekatsaus esivalmistelun rahoituksen käytöstä ja asiantuntijaresurssien palkkaamisen jatkaminen SOTEtuotannon-arkkitehtuurityöhön, ICT-ja digityön, tietoturvan ja taloushallinnon valmisteluun. Tällä hetkellä noin 40 henkilöä työskentelee palkattuna eri työryhmissä ja vastuuvalmistelijoiden tukena.  Maakuntavalmistelun laajentumiseen tarvitaan lisätyövoimaa, joten jaosto päätti, että valmisteluun käytettävää työpanosta katsotaan jaostossa kevään aikana tarkemmin.

 

Lue  Järjestäminen ja konsernirakenne jaoston 12.2.2018 pöytäkirja verkkosivuilta