Ajankohtaista

Tiedote ICT & Digi valmistelutilanteesta 30.10.2017

03. marraskuu 2017

Osana Pohjois-Savon sote- ja maakuntauudistusta toteuttaa Istekki Pohjois-Savon liiton toimeksiannosta Pohjois-Savon Maakunnan ICMT*-palvelujen valmisteluprojektin. Se rahoitetaan valtiovarainministeriön ICT-muutostukirahoituksella. Projekti tuottaa Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen –suosituksen (Julkisen hallinnon suositus JHS 179) mukaiset nyky- ja tavoitetilan kokonaisarkkitehtuurikuvaukset Pohjois-Savon Maakunnan toiminnan vaatimista ja sen vastuulle siirtyvistä palveluista ja tietojärjestelmistä. Projekti on jatkumo PoSoTe- ja Maku-esiselvityksille ja tulee kokoamaan ja yhdenmukaistamaan näissä esiselvityksissä kerätyn tiedon. Projekti toteutus käynnistettiin elokuussa ja sen tuotokset valmistuvat vuoden 2017 loppuun mennessä.

Projektin tavoitteena on tuottaa nyky- ja tavoitetilan kuvaukset maakunnan toiminnan käynnistämisen kannalta välttämättömistä palveluista ja tietojärjestelmistä. Tämä voidaan jakaa kahteen palvelukokonaisuuteen:

Maakuntavaltuuston ja muutosorganisaation tarvitsemat ICT-palvelut 1.1.2019 alkaen

Maakuntakonsernin ja palvelutuotannon tarvitsemat ICMT-palvelut 1.1.2020 alkaen

 Projektin tuotokset mahdollistavat vuodenvaihteessa käynnistyvän tavoitetilasta suunnitelmiin -vaiheen sekä vuosille 2018-2019 ajoittuvat toimeenpano- ja muutosprojektit.

Projektin tilanne 11.10.2017

Projektin toteutus käynnistyi elokuussa Pohjois-Savon Maakunnan vastuulle siirtyvien palveluiden nykytilan kartoituksella ja jo kerätyn tiedon analysoinnilla. Palvelu- ja sidosryhmäkentän laajuudesta johtuen on esiselvitystä jouduttu rajaamaan maakunnan toiminnan käynnistämisen kannalta nykyisiin keskeisiin palvelutuottajiin ja organisaatioihin. Palvelujen nykytilan kokonaisarkkitehtuurikuvaus valmistuu lokakuun loppuun mennessä. Lokakuun aikana toteutuksen painopiste siirtyy tavoitetilan kuvaamiseen, joka valmistuu joulukuun puoliväliin mennessä.

Projektin ohjaus, vastuut ja yhteystiedot (antavat tarvittaessa lisätietoja)

Projektin omistajan edustaja / ohjausryhmän puheenjohtaja:

Toni Auvinen, Pohjois-Savon liitto, p. 044 714 2676, toni.auvinen@pohjois-savo.fi

Vastuuvalmistelija / projektiryhmän puheenjohtaja:

Mika Ålander, Ylä-Savon SOTE, p. 044 709 6399, mika.alander@ylasavonsote.fi

Palveluntuottajan edustaja / projektipäällikkö:

Markku Koljonen, Istekki Oy, p. 040 581 0814, markku.koljonen@istekki.fi

 

*ICMT = Information, Communication and Medical Technology