Ajankohtaista

Tavoitteena maakunnallinen järjestöjen yhteistyötä tukeva rakenne sekä yhdistysohjelma

30. elokuu 2017

Alkusyksystä pohjoissavolaisia eri alojen yhdistyksiä, järjestöjä sekä urheiluseuroja kutsutaan järjestöiltoihin. Tarkoituksena on koota tietoa ja toimenpide-ehdotuksia vaikuttamisen kanavien rakentamiseksi kuntiin ja tulevaan maakuntaan. Järjestöillat ovat osa maakunnallisen Sakke-hankkeen toimintaa. Hanke kokoaa yhteen paikalliset näkemykset ja lähtee tuottamaan pohjoissavolaisten yhdistysten omaa yhdistysohjelmaa. Yhdistysohjelmaa jatkojalostetaan vuoden 2018 puolella seudullisissa työryhmissä sekä järjestötietopalvelussa. 


- Illoissa ideoidaan sitä, miten keskinäisellä yhteistyöllä voidaan edistää osallisuutta ja yhteisöllisyyttä paikallisesti sekä tehdä näkyväksi arvokasta työtä maakunnan tasolla, kertoo iltoja organisoiva projektipäällikkö Anne Aholainen. 


Järjestöiltoja ja tapaamisia on suunniteltu jokaiseen Pohjois-Savon kuntaan sekä Joroisiin. Tavoitteena on lisätä järjestöjen näkyvyyttä maakunnan toimijoina sekä luoda pysyvä maakunnallinen järjestöjen yhteistyötä tukeva rakenne, Pohjois-Savon järjestötietopalvelu sekä Yhdistysohjelma. Liikkeelle lähdetään ruohonjuuritason työllä. Järjestöillat ja ilmoittautumisohjeet löytyvät osoitteesta www.pssotu.fi/sakke

Kolmannen sektorin toimijat tukevat toiminnallaan maakunnan asukkaiden osallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia. Osallisuuden teema ja järjestöjen tuottamat palvelut koskettavat siten myös vahvasti maakunta- ja sote-uudistusta. Osallisuuden teemaa lähestyttiin elokuun 22. päivä Asukkaiden maakunta- seminaarissa. Seminaarin materiaalit löytyvät tästä.