Ajankohtaista

Taide tulossa osaksi sosiaali- ja terveyspalveluja – kärkihankerahoitusta Pohjois-Savoon

22. tammikuu 2018

Pohjois-Savossa on tehty pioneerityötä kulttuuristen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä. Hyvä työ on pantu merkille myös muualla Suomessa.

Taiteen edistämiskeskus Taike on juuri myöntänyt Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille 180 000 euroa kuuden maakunnan Kulttuurisote-hankkeeseen. Pohjois-Savon lisäksi mukana ovat Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Pirkanmaa, Kymenlaakso ja Varsinais-Suomesta Turun kaupunki.

Maakuntien yhteisessä hankkeessa selvitetään, miten taide- ja kulttuurilähtöiset hyvinvointipalvelut voidaan kirjata maakuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuotantoa ohjaaviin asiakirjoihin.

Tavoitteena on myös lisätä yleistä tietoutta ja johtavien viranhaltijoiden sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten ymmärrystä taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksista esimerkiksi ikääntyvien, pitkäaikaissairaiden tai muutoin heikossa asemassa olevien arjessa.

Kulttuurisoten taustalla on jo vuodesta 2009 toiminut Itä-Suomen hyvinvointivoimala. Yhteistyöverkoston kehitysjohtaja Eeva Mäkinen on tyytyväinen, että Kulttuurisote-hanke sai avustusta juuri nyt.

– Tavoitteena on saada Voimalassa jo kokeiltuja hyvinvointia ja terveyttä tukeva käytäntöjä laajemmin alueen kuntiin ja uudistuvaan maakuntaan.

– Haluamme edistää taide- ja kulttuurilähtöisten menetelmien ottamista osaksi sosiaali- ja terveyspalveluja, etenkin niiden asiakkaiden parissa, joiden kulttuuriset perusoikeudet ovat muutenkin vaarassa jäädä toteutumatta, Mäkinen kuvaa.

Musapaja ja bänditoimintaa

Kulttuuritoiminnan tiedetään lisäävän onnistumisen kokemuksia ja elämän mielekkyyttä, vaikuttavan positiivisesti terveyteen sekä lisäävän elinikää.

Voimala-verkoston onnistumisia on muun muassa KYSin lasten veri- ja syöpätautien osastolla vuonna 2013 aloitettu musapajatoiminta.

Musiikkipedagogi Kuopion konservatoriosta käy viikoittain osastolla. Hän vetää pajaa yhdessä osaston psykologin kanssa. Leikkiaulassa yhteismusisointiin voivat osallistua kaikki huoneistaan pääsevät lapset vanhempineen. Huoneissaan oleville järjestetään yksilöllinen musapaja.

– Musapaja toiminta on pystytty käynnistämään Kimmo Timosen hyväntekeväisyystuottojen avulla ja vakiinnuttamaan myöhemmin pysyväksi toiminnaksi. Kokemukset musapajatoiminnasta ovat olleet hyvin myönteisiä, KYSin johtajaylilääkäri Jorma Penttinen kuvaa.

Nuorten psykiatrian osastojen bändipajat ovat toinen esimerkki uusista kulttuurin ja hyvinvoinnin palveluista Pohjois-Savossa. Pisimmillään 1,5 tuntia kestävissä harjoituksissa nuoret valitsevat itse soittimensa ja opettelevat joka kerta uuden biisin. Toimintaan työpareina osallistuville psykiatrisille sairaanhoitajille bändipajatoiminta on samalla täydennyskoulutusta.

Uusia ammatteja syntyy

Kehitysjohtaja Mäkinen arvioi, että pitkällä tähtäimellä taide- ja kulttuurimenetelmien hyödyntäminen eri ammateissa johtaa uudenlaisten työnkuvien ja ammattien syntymiseen. Oman harrastuneisuuden ottaminen hyötykäyttöön voi puolestaan lisätä henkilöstön työssä viihtymistä ja jopa pidentää työuria.
– Yksi verkoston keskeinen tavoite ja ylpeydenaihe on koulutusalat ja -asteet ylittävä yhteistyö, jossa olemme jo päässeet hyvään alkuun.


Itä-Suomen Hyvinvointivoimala (VOIMALA)             

 

Lisätiedot:
Kehitysjohtaja Eeva Mäkinen, p. 045 1360 202, eeva.makinen(at)kuopionkonservatorio.fi
Takuulla-hankkeet ja Hyvinvointivoimala, Kuopion konservatorio

Kuva: Lotta Jokinen / KYS