Ajankohtaista

Sote-tietopaketit -johdon oiva työkalu

19. joulukuu 2017

Sote-tietopaketeista saa tilannekuvan kunkin maakunnan väestön käyttämien sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuudesta.

Sote-tietopaketit toimivat maakuntien ohjauksen ja johtamisen työkaluna sekä osana maakunnan työkalupakkia. Tietopaketeista maakunta saa tilannekuvan kokonaisuudesta. Maakunnan valmistelussa tulee yhtenäistää toiminnan ja talouden käytäntöjä sekä laittaa kuntoon puutteellisia käytäntöjä.

Sote-tietopakettien koonnin keskeisin tavoite on läpinäkyvä ja vertailukelpoinen tieto sekä eheät kokonaisuudet asiakkaan näkökulmasta. Sote-tietopaketit toimivat vertailutyökaluna, tulevaisuudessa laatu- ja vaikuttavuusmittareina sekä ennustelaskelmien pohjana. Sote-tietopaketeissa on 15 eri kokonaisuutta.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Sitra ovat kehittäneet ja arvioineet sote-tietopaketteja keväästä 2015 alkaen. Sote-tietopaketteja pilotoitiin 51 kunnan alueella keväällä 2016 ja testattiin seitsemässä eri maakunnassa keväällä 2017. Tässä Pohjois-Savon maakunta oli mukana. Työn tuloksena syntyi kansallinen sote-tietopakettien käyttöönoton tiekartta ja määrittelyt sisältävä käsikirja.

Sitran Karoliina Ohrankämmen ja Heikki Lukkarinen esittelivät 12.12. järjestetyssä seminaarissa sote-tietopakettien kansallista käyttöönottoa ja esimakua sote-tietopakettien tuloksista.  Lukkarinen totesi, että hoito- ja hoivapalvelut kattavat noin 30 % sote-kustannuksista. Hän totesi myös, että yleisesti kustannukset jakaantuvat hyvin samankaltaisesti eri maakuntien välillä. Kustannuslaskelmien automatisointi on tehtävä pikaisesti, jotta saadaan vertailtakelpoiset tiedot maakuntien välille. Tietojen harmonisointi on prioriteetti numero yksi. Tämän hetkisen tiedon mukaan 97 % kustannuksista pystytään kohdentamaan jo tällä hetkellä oikein.  Alueiden vertaaminen toisiinsa on ollut hyvin hankalaa, mutta tähän haasteeseen sote-tietopaketit vastaavat jatkossa. Alueen koko toiminta, asiakasmäärät ja kustannukset on huomioitava laskennassa ennen vertailua, kertoo Ohrankämmen.

Pohjois-Savon osalta testaus tehtiin lasten, nuorten ja perheiden tietopaketilla, hyödyntäen Kuopion kaupungilta saatua dataa. Tällä hetkellä Pohjois-Savossa on yli 60 erilaista järjestelmää käytössä. Nämä tulisi yhdenmukaistaa, ja integraatio kannattaa aloittaa pysyvistä järjestelmistä, Eija Peltonen Kysteristä kertoo.

Jotta sote-uudistuksen tavoitteet nykyistä paremmasta palvelujen saatavuudesta, asiakaskokemuksesta, kustannustehokkuudesta ja vaikuttavuudesta toteutuisivat, tarvitaan tulevaisuudessa myös kasvavassa määrin tietoa ohjauksen ja päätöksenteon tueksi.

Lisätietoa:

http://alueuudistus.fi/sote-tietopaketit
Sote tietopakettien käsikirja
Sote tietopakettien tiekartta