Ajankohtaista

Sote- ja maakuntauudistusta koskeva esitys eduskunnalle

06. maaliskuu 2017

Hallitus antoi 2.3.2017 eduskunnalle esityksen maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi. Hallitus esittää uusien maakuntien perustamista 1.7.2017 alkaen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun siirtämistä kunnilta maakunnille 1.1.2019 alkaen.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi maakuntalaki, laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi sekä niiden voimaanpanolaki. Esityksessä on myös maakuntien rahoitusta, maakuntajakoa, kuntien peruspalvelujen valtionosuutta, verotusta, henkilöstön asemaa ja vaaleja koskevia lakeja ja eräiden yleishallintolakien muutoksia. Kaiken kaikkiaan esitykseen sisältyy 34 lakia.

Esitysluonnokseen sisältyy myös laaja vaikutusarvio muutoksesta.

Ehdotuksen mukaisilla laeilla perustetaan Manner-Suomeen 18 maakuntaa, joiden pohjana on pääosin nykyinen maakuntajako. Myös julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, tuottamista, hallintoa, suunnittelua, rahoitusta ja valvontaa koskevat säännökset uudistetaan. Uudistuksella siirretään kunnallisten organisaatioiden järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto maakunnille.

Lait tulisivat voimaan vaiheittain

Hallitus esittää, että lait tulisivat voimaan vaiheittain siten, että maakunnat perustetaan 1.7.2017. Tämän jälkeen jokaiseen maakuntaan asetetaan väliaikainen valmistelutoimielin huolehtimaan maakunnan toiminnan ja hallinnon valmistelusta.

Maakunnat aloittavat varsinaisen toimintansa 1.3.2018, kun maakuntavaltuustojen toimikausi alkaa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja muiden maakunnille säädettävien tehtävien järjestämisvastuu siirtyy kunnilta, kuntayhtymiltä ja valtion viranomaisilta maakunnille 1.1.2019.

Lue lisää:

Alueuudistus.fi: Sote- ja maakuntauudistus etenee eduskuntaan (julkaistu 2.3.2017)
Alueuudistus.fi: Hallituksen esitys sote- ja maakuntauudistuksesta 2.3.2017.pdf
Alueuudistus.fi: Tiivistelmä sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädännöstä 2.3.2017.pdf 
Alueuudistus.fi: Sote- ja maakuntauudistus HE, yleisesittelydiat 2.3.2017.pdf