Ajankohtaista

Sote- ja maakuntauudistus voimaan 1.1.2020

05. heinäkuu 2017

Eduskunnan käsittelyssä oleviin lakiesityksiin tehdään perustuslakivaliokunnan viime viikkoisen lausunnon edellyttämät muutokset. Valinnanvapauslain osalta hallitus antaa uuden hallituksen esityksen alkuvuodesta 2018.

- Sote- ja maakuntauudistus viedään maaliin. Tarvittavat korjaukset tehdään ja uudistus tulee voimaan 1.1.2020, maakuntavaalit pidetään lokakuussa 2018, kirjoittaa pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kirjoittaa twitter-tilillään.

Eduskunnan jo käsittelyssä oleviin sote-järjestämis- ja maakuntalakeihin tehdään lautakunnan edellyttämät muutokset eduskunnan valiokunnissa ministeriöiden vastinemenettelyllä. Muilta osin sote- ja maakuntauudistuksen lakiesitykset eivät ole auki. Perustusvaliokunnan toiveen mukaisesti maakunta-, sote- ja valinnanvapauslait käsitellään eduskunnassa yhtäaikaisesti, todetaan valtioneuvoston tiedotteessa.

Valinnanvapauden kokeiluja ja pilottihankkeita viedään eteenpäin

Perustuslakivaliokunta ei pidä sote-uudistuksen peruspilareita maakunnallisesta järjestämisestä, rahoituksesta tai valinnanvapaudesta peruslähtökohdiltaan ongelmallisina. Ongelmallisiksi ei liioin koettu valinnanvapauden toteuttamisen keinoja, joita ovat sosiaali- ja terveyskeskukset, suunhoidon yksiköt, asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti. Perustuslakivaliokunta esittää niihin kuitenkin useita perusteltuja muutoksia. Valinnanvapauden kokeiluja ja pilottihankkeita viedään eteenpäin.

Uuden valinnanvapauslakiesityksen valmistelu tapahtuu pelkästään virkatyönä.Virkamiehet laativat kokonaisesityksen valinnanvapauslaiksi ja reformiryhmä käsittelee sen yhtenä kokonaisuutena.  

Päätöksenteon varmistamiseksi ja sote-uudistuksen kolmen miljardin euron kustannusten vähentämistavoitteen saavuttamiseksi talouspoliittinen ministerivaliokunta käsittelee valinnanvapauslakiehdotuksen ennen lopullisen hallituksen esityksen antamista.

Hallitusryhmät sitoutuvat noudattamaan edellä mainittua sekä tukemaan näin syntyvää sote- ja maakuntauudistusta siten, että sen täytäntöönpano ja voimaantulo eivät vaarannu miltään osin.