Ajankohtaista

SAKKE -hanke kutsuu syksyn aikana järjestettäviin kumppanuuspöytiin

17. elokuu 2018

SAKKE -hanke kutsuu yhdistys- ja järjestötoimijat, maakunnan valmistelijat ja kunnan viranhaltijat ja päättäjät kumppanuuspöytiin


Järjestöjen, kuntien ja maakunnan kumppanuuspöytien käynnistämisen tilaisuuksissa edistetään järjestöjen ja yhdistysten toimintamahdollisuuksia hyvinvoinnin, osallisuuden ja palvelujen tuottajina. Tavoitteena on yhdistää erilaisia järjestöjä sekä maakunnan ja kuntien toimijoita sekä pureutua ajankohtaisiin kysymyksiin. Tilaisuudet ovat osa maakunnallista järjestöstrategiaa kokoavaa työtä ja järjestölähtöisen toiminnan määrittelyä Pohjois-Savossa.

 

28.9.2018 Järjestöjen elinvoimainen Pohjois-Savo – kumppanuuspöytä

Järjestöjen elinvoimainen Pohjois-Savo –tilaisuudessa on mahdollisuus verkostoitua kolmen teeman ympärille ja tuottaa ajankohtaisiin kysymyksiin tietoa järjestötoiminnan näkökulmasta. Miten järjestöt voivat toimia yhteistyössä viranomaisten kanssa ja millaisia odotuksia järjestöillä on viranomaisille näiden teemojen osalta?

Tilaisuuden teemat:
1. Maaseudun elinvoiman kehittäminen
2. Välityömarkkinat ja järjestöt, järjestöt työllisyyden edistäjinä
3. Järjestöt toimijoina ja tiedonvälittäjinä luonto- ja ympäristöasioissa

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: https://www.pohjoissavolaiset.fi/tapahtuma/jarjestojen-elinvoimainen-pohjois-savo-kumppanuuspoyta/ 

 

1.11.2018 Järjestöjen hyvinvoiva Pohjois-Savo - kumppanuuspöytä

Järjestöjen hyvinvoiva Pohjois-Savo -tilaisuudessa jatketaan syventymistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) teemoihin. 

Tilaisuuden teemat:
1. Järjestöt arjen turvaajina
2. Järjestöt ja toiminta- ja työkyvyn tuki
3. Järjestöjen ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö
4. Kulttuuri asukkaiden hyvinvoinnin tukena ja osana palvelurakennetta

Ilmoittautuminen: https://www.pohjoissavolaiset.fi/tapahtuma/hyvinvointi-kumppanuupoyta/ 


Lisätietoja: projektipäällikkö Anne Aholainen etunimi.sukunimi@pssotu.fi, p. 0442358997