Ajankohtaista

Rakenteilla hyvä pohjoissavolainen ratkaisu - Maakunnan tukipalvelut kootaan yhteen

17. huhtikuu 2018

Rakenteilla hyvä pohjoissavolainen ratkaisu - Maakunnan tukipalvelut kootaan yhteen 

Järjestäminen ja konsernirakenne -jaosto käsitteli 13.4.2018 kokouksessaan yhteisen tukipalveluyhtiön perustamisen. Jaosto esittää väliaikaiselle valmistelutoimielimielle linjattavaksi, että maakunta järjestää tietyt tukipalvelut, kuten ateria- ja siivouspalvelut, maakunnan ja kunnan tai kuntien yhteisesti omistamassa sidosyhtiössä.

Tukipalvelut poikkeavat muista maakuntauudistuksessa uudelleen järjesteltävistä palveluista, sillä kaikki tukipalveluiden palvelukokonaisuudet eivät siirry kunnilta maakunnalle, vaan maakunta ja kunnat tulevat järjestämään osittain samoja palveluja. Yhteinen tukipalveluyhtiö mahdollistaa maakunnan ja kuntien yhteistoiminnan tukipalvelutuotannossa.

Tukipalvelut on tarkoitus rakentaa liikelaitoskuntayhtymä Servican toimintojen pohjalle edellyttäen, että Servican suunniteltu yhtiöittäminen toteutuu. Liikelaitoskuntayhtymä Servican omistavat Kuopion kaupunki (51,5 %) ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri (48,5 %). Yhtiöitettynä Servicasta tulee maakunnan ja kunnan yhteinen sidosyhtiö sairaanhoitopiirin osakkeiden siirtyessä maakuntauudistuksessa maakunnan omistukseen. Pohjois-Savon muiden kuntien on mahdollista liittyä tukipalveluyhtiön osakkaiksi

 

Tukipalveluiden lisäksi tulevan Pohjois-Savon maakunnan talous- ja henkilöstöpalvelujen (TAHE) tuottamista on valmisteltu neljän maakunnan ja Monetra Oy:n yhteistyöllä. Sairaanhoitopiiri ja Kuhilas Oy ovat näyttämässä vihreää valoa valmistelulle ja he käsittelevät asian omissa päätöksentekoelimissä. Emoyhtiö on tarkoitus perustaa kesäkuuhun mennessä ja Pohjois-Savon Monetra tytäryhtiö perustetaan nykyisten Kuhilas Oy:n ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin liiketoiminnoista myöhemmin syksyllä.

Poliittisen järjestelmän rakentaminen jatkui yhteisessä työpajaillassa

Uuden maakunnan poliittisen järjestelmän työstäminen jatkui toisessa työpajaillassa 12.4.2018. Maakuntauudistuksen valmistelijat ja eri puolueiden piirijärjestöjen puheenjohtajat ja toiminnanjohtajat keskustelivat positiivisessa hengessä, millainen tuleva maakunnan poliittinen järjestelmä olisi ja kuinka kunnan ja maakunnan yhdyspinta otetaan huomioon. Valmistelutyö jatkuu evästyksen pohjalta ja seuraava yhteinen ilta on toukokuun lopussa.

 

 

Lisätietoja:
maakuntajohtaja Marko Korhonen, p. 044 714 2666
ylijohtaja Kari Virranta, p. 
0400 371 094
muutosjohtaja Elsa Paronen, p. 044 714 2611
sotemuutosjohtaja Leila Pekkanen p. 040 830 2789
sotemuutosjohtaja Tarja Miettinen p.044 714 2664