Ajankohtaista

PoSoTe VäliEtapissa luotiin katsaus työryhmien työhön ja digitalisaation mahdollisuuksiin

03. huhtikuu 2017

Pohjois-Savon sote-uudistusta valmistelevien työryhmien jäsenet kokoontuivat 30.3. PoSoTe VäliEtappi -seminaariin kuulemaan uudistuksen tämän hetkisestä tilanteesta sekä jatkovalmistelun linjauksista. Samalla konkretisoitui, että uuden maakunnan käynnistymiseen on aikaa noin 200 työpäivää.

KYSin auditorioon saapui lähes 150 Pohjois-Savon sote-uudistuksen valmistelussa mukana olevaa työryhmän jäsentä ja muuta toimijaa, jotka ovat entisiä hyviä toimintatapoja hyödyntäen mallintaneet uutta Pohjois-Savon sotea.

– Uudistuksen esivalmistelussa ollaan nyt puolivälissä, uuden maakunnan käynnistymiseen on aikaa noin 200 työpäivää, totesi sote-muutosjohtaja Tarja Miettinen seminaarin avajaispuheenvuorossaan. – Me paikalliset tekijät olemme etuoikeutettuja saadessamme olla mukana tässä historialliseksi kutsutussa uudistuksessa.

Miettinen ja PoSoTe-hankkeen toinen muutosjohtaja Leila Pekkanen totesivat puheenvuoroissaan, että sote-uudistuksen valmistelu on edennyt Pohjois-Savossa hyvin ja valmistelua toteuttaneet 34 eri työryhmää ja niiden yli 300 jäsentä ovat tehneet erittäin ansiokasta työtä. Työryhmät luovuttivat hankkeelle äskettäin väliraporttinsa, joissa ne antoivat ehdotuksensa tulevien sote-palvelujen järjestämisestä sekä nostivat esiin jatkovalmistelussa huomioitavia asioita. 

– Jatkossa työryhmien työskentelyssä tulee kiinnittää vielä enemmän huomiota ryhmien väliseen yhteistyöhön sekä järjestäjän tehtävien mallintamiseen eli siihen, miten varmistetaan maakunnan kyky ohjata toimintaa, muutosjohtajat kertoivat. – Myös valtakunnallisessa lakivalmistelussa tapahtuvat muutokset tulee huomioida.

Työryhmät luovuttavat lopulliset ehdotuksensa palvelujen järjestämisestä 18.5. mennessä. PoSoTe ohjaus- ja seurantaryhmä käsittelee ehdotukset kokouksessaan 5.6.2017.

Palvelujen digitalisoituminen – uhka vai mahdollisuus?

Seminaarissa kuultiin myös Sitran vanhemman neuvonantajan Madis Tiikin sekä Sovelto Oyj:n senior-konsultin Petteri Kallion esitykset, jotka käsittelivät digitalisoitumista ja digitaalisia palveluita.

Tiik kertoi puheenvuorossaan kokemuksia virolaisesta tietoyhteiskunnasta ja terveydenhuollon sähköisistä palveluista sekä valinnanvapaudesta perusterveydenhuollossa. Virossa sähköiset palvelujärjestelmät on viety erittäin pitkälle ja kansalaisille suunnatuista palveluista yli 90 % on sähköisiä. Samoja järjestelmiä käyttävät niin viranomaiset, kansalaiset kuin yrittäjätkin. Esimerkiksi terveydenhuollon palvelujen osalta asiakkaat pääsevät sähköisten järjestelmien kautta helposti, mutta turvallisesti käsiksi omaan terveyteensä liittyviin tietoihin sekä pystyvät seuraamaan hoidostaan aiheutuneita kustannuksia.

Virossa on kokemusta myös asiakkaiden valinnanvapauden toteuttamista perusterveydenhuollon palveluissa vuodesta 1998 lähtien. Vaikka valinnanvapaus on toiminut pääasiassa hyvin, edelleen tulee ilmi asioita, jotka uudistuksen alussa olisi pitänyt tehdä toisin.

– Teillä on nyt 200 päivää aikaa miettiä, miten mahdolliset virheet voidaan välttää, Tiik viittasi seminaarin avajaispuheenvuoroon.

Petteri Kallio herätteli puheenvuorossaan yleisöä pohtimaan digitalisoitumisen mahdollisuuksia ja sitä miksi digitaalisia palveluja kannattaa käyttää ja olla niissä läsnä, vaikkei ehkä haluaisikaan.

– Sillä ei ole väliä, missä me olemme tai mitä haluamme olla, vaan sillä, missä asiakkaamme ovat, Kallio muistutti. 

Seminaarin materiaalit ja palautelomake

PoSoTe VäliEtappi -seminaarin pdf-muotoiset esitykset löytyvät pohjoissavo2019.fi-sivustolta. Videotallenteet seminaarin puheenvuoroista lisätään sivuille lähiviikkojen aikana.

PoSoTe-hanke toivoo osallistujilta palautetta seminaarista, jotta se osaa kehittää toimintaansa tulevaisuudessa. Palautetta voi antaa 30.4. saakka sähköisen palautelomakkeen kautta.

Linkki palautelomakkeeseen

Lue lisää:

PoSoTe Välietappi -semniaarin diaesitykset

Lisätietoja:

Sote-muutosjohtaja Tarja Miettinen, p. 044 7142 664
Sote-muutosjohtaja Leila Pekkanen, p. 040 830 2789