Ajankohtaista

Pohjoissavolaiset kertoivat verkkoaivoriihessä aktiivisesti ajatuksiaan sote- ja maakuntauudistuksen toteuttamisesta

13. huhtikuu 2017

Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö toteuttivat alkuvuodesta sote- ja maakuntauudistuksen henkilöstölle verkkoaivoriihen, jossa vastaajia motivoitiin kertomaan omin sanoin ajatuksiaan siitä, kuinka uudistus toteutetaan onnistuneesti.

Verkkoaivoriiheen osallistui tammi-helmikuun aikana yli 10 000 eri alojen ammattilaista. Pohjois-Savosta vastaajia oli 586 eli maakunnista viidenneksi eniten.

Vastaajien mielestä tärkeimpiä kokonaisuuksia onnistuneen sote- ja maakuntauudistuksen rakentumisessa ovat hyvin toteutetut palvelut, henkilöstön hyvinvointi, tehokas työnteko ja onnistuneesti toteutettu muutos. Onnistunut ja ajantasainen muutosviestintä sekä rohkea ja myönteinen suhtautuminen uusiin asioihin nähtiin myös tärkeinä.

Kyselyssä kävi myös ilmi, että ammattilaisten mielikuva sote- ja maakuntauudistuksesta on keskeneräinen ja sekava. Lisäksi henkilöstö kaipaa enemmän tietoa esimerkiksi uudistuksen vaikutuksista sote-palvelujen käytännön organisoitumiseen ja työntekoon, sen aikatauluista ja toteutumisesta sekä käytännön valmistelusta, asiantuntijoiden kuulemisesta ja uudistuksen poliittisista kytköksistä.

Verkkoaivoriihen toteutti Fountain Park Oy.

Lue lisää:

Alueuudistus.fi: Henkilöstö pitää toimivia palveluja onnistuneen sote- ja maakuntauudistuksen tärkeimpänä mittarina