Ajankohtaista

Pohjois-Savossa halutaan kokeilla valinnanvapautta työllisyyspalvelujen järjestämisessä

29. toukokuu 2018

Kuva@pixabay

Pohjois-Savossa halutaan kokeilla valinnanvapautta työllisyyspalvelujen järjestämisessä 

Pohjois-Savon ELY-keskus ja Pohjois-Savon TE-toimisto ovat esittäneet työ- ja elinkeinoministeriölle halunsa kokeilla valinnanvapautta työllisyyspalvelujen ja tulevien kasvupalvelujen järjestämisessä. Kokeilu olisi osa Pohjois-Savon kasvupalvelupilottia, jolla valmistauduttaisiin maakunta- ja kasvupalvelu-uudistukseen sekä kehitettäisiin markkinalähtöistä palvelutuotantoa. Samalla selvitettäisiin, voitaisiinko työvoimapalvelujen alueellista saatavuutta laajentaa nykyisestä. Kokeilu toteutetaan vuosina 2019 - 2020, jos kokeilun mahdollistava lainsäädäntö ja rahoitus toteutuvat. Työ- ja elinkeinoministeriö tekee ratkaisun pilottien rahoituksesta.

Kasvupalvelukokeilussa kokeiltaisiin uudenlaista työllisyyspalvelujen järjestämisen tapaa, joka perustuu valinnanvapauden periaatteelle. Kokeilualueeksi on ehdotettu Siilinjärven ja Lapinlahden kuntia. Kokeilussa mukana olevien kuntien alueella työllisyyspalveluista vastaisi erikseen valikoidut yksityiset palveluntuottajat. Julkinen työ- ja elinkeinopalvelu eli TE-palvelu tuottaisi viranomaistehtävät ja tarpeen vaatiessa turvaisi asiakkaiden tarvitsemat palvelut. Pohjois-Savon kunnille ja maakunnan liitolle lähetettiin kuulemiskirje kokeiluun liittyen tänään 25.5.2018.

Valinnanvapauden perusteella asiakkaalla olisi oikeus valita haluamansa palveluntuottaja niiden yksityisten palveluntuottajien joukosta, jotka täyttävät kokeilussa asetetut ehdot. Yksityiset palveluntuottajat tuottaisivat kokeilussa työhakijan palveluprosessiin liittyvät tehtävät ja edistäisivät asiakkaan työllistymistä erikseen määriteltyjen tulostavoitteiden mukaisesti.

Kokeilu koskisi kaikkia työllistymistä edistäviä palveluja, mutta ei erikseen määriteltyjä viranomaistehtäviä ja työvoimakoulutusta. Kaikki nykyisin julkisesti tuotetut työnhakija-asiakkaita koskevat TE-palvelut, pois lukien kotoutumislain piirissä olevat maahanmuuttajat ja ns. työvoiman palvelukeskuksen asiakkaat (TYP), järjestettäisiin kokeilussa yksityisesti.

Liite: Mistä on kysymys kasvupalvelu-uudistuksessa ja kasvupalvelupiloteissa -taustamuistio

Lisätietoja kasvupalvelukokeilusta
Pohjois-Savon ELY-keskuksen ylijohtaja Kari Virranta, puh. 0295 026 699, kari.virranta(at)ely-keskus.fi
Pohjois-Savon ELY-keskuksen yrittäjyys ja osaaminen -yksikön päällikkö  Jan Blomberg, puh. 0295 026 552,  jan.blomberg(at)ely-keskus.fi
Pohjois-Savon TE-toimiston johtaja Soile Lahti, puh. 0295 043 513, soile.lahti(at)te-toimisto.fi