Ajankohtaista

Pohjois-Savon valinnanvapauspilotin valmistelu etenee

01. kesäkuu 2017

Kunnat ja kuntayhtymät voivat hakea mukaan valtakunnallisiin valinnanvapauspilotteihin ja saada sosiaali- ja terveysministeriöltä valtionavustusta niiden toteuttamiseen. Pilottien avulla valinnanvapausmallia voidaan testata jo ennen valinnanvapauslain voimaantuloa. Pohjois-Savon valmisteluryhmä esitti 18.5.2017 kokouksessaan, että maakunta hakee mukaan valinnanvapauspilottiin.

– Valmistelemme hanketta ja hankehakemusta tältä pohjalta parasta aikaa. Hankeaihio lähetetään lausuttavaksi kuntiin kesäkuun alussa, kertoo Pohjois-Savon sote-muutosjohtaja Leila Pekkanen.

Pekkanen toimii myös puheenjohtajana Pohjois-Savon valinnanvapauspilotin ohjausryhmässä, joka kokoontui ensimmäisen kerran 29.5.2017.

Valinnanvapauden pilottihankkeet voidaan toteuttaa joko sote-keskus-pilottina (ns. suoran valinnan palvelujen pilotti), henkilökohtaisen budjetin pilottina tai näiden yhdistelmänä. Pohjois-Savo hakee mukaan sekä sote-keskus- että henkilökohtaisen budjetin pilotointiin.

– Sote-keskus-pilotissa mallintaisimme tulevan sote-keskuksen toiminnan sellaisena kuin lainsäädäntö edellyttää sekä valmistelisimme samalla liikelaitoksen toimintakokonaisuuden, Pekkanen sanoo.

Henkilökohtaisen budjetin pilotissa asiakkaan kanssa tehdään puolestaan asiakassuunnitelma, johon kirjataan ne palvelut, joihin henkilökohtainen budjetti myönnetään. Tämän jälkeen asiakas valitsee markkinoilta itselleen palveluiden tuottajan.

Valinnanvapauspilottien haun ensimmäinen jakso alkoi 29.5. ja jatkuu 7.7.2017 saakka. Toinen hakujakso on 14.8.–29.9.2017. Pilottiin pääseminen edellyttää, että 80 % maakunnan asukkaista on sen piirissä.

Toiveissa saada pilotit käyntiin alkuvuoden 2018 aikana

Valinnanvapauspilotit voidaan käynnistää eri alueilla aikaisintaan syksyllä 2017 ja viimeistään 30.6.2018. Sote-keskus-pilottiin osallistuvien kuntien ja kuntayhtymien on yhtiöitettävä pilottiin kuuluvat palvelunsa ennen sen aloittamista.

– Pohjois-Savossa toiveena on, että valinnanvapauspilotit käynnistyisivät 2018 alkuvuoden aikana, Leila Pekkanen kertoo.

Maakunnat voivat jatkaa pilotteja vuoden 2022 loppuun saakka, mutta niiden hallinnointi siirtyy kaikissa tapauksissa uusille maakunnille 1.1.2019.

Valtion talousarvioon varataan pilottien toteutusta varten 100 miljoonaa euroa vuosina 2018–2019. Niiden järjestämiseen haetaan myös vuoden 2017 lisätalousarviossa erillistä 33 miljoonan euron määrärahaa. Pilotteihin osallistuvilta toimijoilta ei edellytetä omarahoitusosuutta.

Pilottien toteutuminen edellyttää eduskunnan käsittelyssä olevan valinnanvapauslain hyväksymistä ja vahvistamista.

Lue lisää:

Kunnilla mahdollisuus eturiviin (julkaistu 7.6.2017)
Pohjois-Savo hakee mukaan koko maakunnan valinnanvapauspilottiin (julkaistu 22.5.2017)
Ylä-Savon valinnanvapauskokeilu auttaa näkemään kipukohtia (julkaistu 2.5.2017)
Alueuudistus.fi: Valinnanvapauspilottien ensimmäinen haku on alkanut (julkaistu 29.5.2017)

Lisätietoja:

Sote-muutosjohtaja Leila Pekkanen, p. 040 830 2789

Kuva: © Pexels