Ajankohtaista

Pohjois-Savon valinnanvapauskokeilun laajuus selviää marraskuussa

30. lokakuu 2017

Nykyinen Ylä-Savon kokeilu sisältää muun muassa terveyskeskustasoiset lääkäri- ja hoitajapalvelut.

Sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa valinnanvapauskokeilujen laajennuksia vuonna 2018. Tarkoitus on kerätä valinnanvapaudesta kokemuksia yhä suuremmilla väestöillä ja laajennetuilla palvelukokonaisuuksilla.

Valinnanvapauskokeilua voi laajentaa nykymuodossaan alueellisesti tai siihen voidaan lisätä uusia elementtejä, kuten henkilökohtaisen budjetin.

– Nyt on koko maakunnan alueella mahdollisuus päästä kehittämään tulevaisuuden asiakaslähtöisiä toimintamalleja yhdessä yksityisten tuottajien ja kolmannen sektorin kanssa, Ylä-Savon valinnanvapauskokeilun projektipäällikkö Laura Vuorensola kuvaa.

Ylä-Savo ensimmäinen Suomessa

Ensimmäiset perusterveydenhuollon valinnanvapauskokeilut käynnistyivät keväällä 2017 Hämeenlinnassa, Jyväskylässä, Tampereella, Keski-Uudellamaalla sekä Ylä-Savossa SOTE kuntayhtymän alueella. Ensimmäisenä aloitettiin Ylä-Savossa.

Vuorensola kertoo, että nykyinen Ylä-Savon kokeilu sisältää terveyskeskustasoiset lääkäri- ja hoitajapalvelut, niihin liittyvät laboratorio- ja kuvantamispalvelut, fysioterapian ohjauksen ja neuvonnan sekä jalka- ja ravitsemusterapian kokonaisuudessaan. Lisäksi terveysasemalla tulee olla valmius antaa neuvontaa sosiaalipalveluihin liittyen.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä ja maakunnan liitto valmistelivat laajennushakemusta lokakuussa. Osa Pohjois-Savon kunnista päätti lähteä kokeilemaan nykyisen kaltaista laajennusta. Myös henkilökohtaisen budjetin kokeiluun on löytynyt kiinnostusta. Hakemus jätettiin ministeriölle lokakuun loppuun mennessä. Ministeriö on luvannut päätökset kokeiluista marraskuun loppuun mennessä.

Valinnanvapauskokeilun laajennus kiinnostaa Pohjois-Savossa

Kuopioon kokoontui keskiviikkona 25.10. lähes 80 henkeä keskustelemaan valinnanvapauskokeilusta. Illan tärkein anti paikalle saapuneille yrittäjille ja päättäjille tuntui olevan se, että he pääsivät kuulemaan nykyisten palveluntuottajien kokemuksia kokeilusta ja valinnanvapauden palveluiden tuottamisesta.

Sami Salminen Kunnanlääkärit Oy:stä kertoi, että Ylä-Savon kokeilu on tarjonnut hienon mahdollisuuden luoda uudenlainen terveysasemakonsepti. Lisäksi Salminen totesi, että kyseinen toimintamalli on helposti toteutettavissa myös muissa Pohjois-Savon kunnissa.

– Yhteiseksi huolenaiheeksi illan aikana nousivat viestinnän haasteet sote-uudistuksen venyessä. Esille nousi muun muassa se, kuinka kuntalaisille viestitään kokeilusta onnistuneesti, Vuorensola kuvaa.

– Kokeilun laajentuessa otetaan tavoitteeksi kirkastaa käsitteitä ja selkiyttää asiakkaille uusia toimintatapoja.  

Mia Simpanen Savon Yrittäjät ry:stä korosti kokeilun mahdollisuuksia yrittäjille ja kannusti kaikkia rohkeasti mukaan kokeiluun - muutos tehdään yhdessä.

 

 

Mikä tarkoittaa henkilökohtainen budjetti?

Sosiaalipalveluiden työkalu, jossa asiakkaalle myönnetään sovitulle ajanjaksolle käytettäväksi tietty summa rahaa.

Asiakas voi saamallaan summalla hankkia tarvitsemiaan palveluja hänelle sopivimpiin palveluihin.

Asiakkaalle halutaan antaa enemmän vapautta valita omat palvelunsa ja tätä kautta toivotaan syntyvän hyvinvointia ja kustannussäästöjäkin.

Palvelusuunnitelma ja henkilökohtaisen budjetin konkreettinen käyttö mietitään yhteistyössä osaavan palveluohjaajan ja mahdollisesti läheisten kanssa.

Asiakkaan tilille ei siirry rahaa, vaan rahat menevät valitulle palveluntuottajalle.