Ajankohtaista

Pohjois-Savon sote-malli turvaa lähipalvelut kaikille

06. kesäkuu 2017

Pohjois-Savon nykyinen terveyskeskusverkosto tullaan säilyttämään osana sote-uudistusta. Näin päätti PoSoTe-hankkeen ohjaus- ja seurantaryhmä 5.6.2017 kokouksessaan, jossa käsiteltiin valmistelutyöryhmien lopullisia esityksiä väliaikaishallinnolle.

– Sote-keskuksia tulee olemaan kaikissa Pohjois-Savon kunnissa ja taajamissa, joissa on tälläkin hetkellä terveysasema. Keskuksissa tarjotaan nykyisten terveyskeskuspalveluiden tasoiset peruspalvelut sekä sosiaaliohjauksen ja suun terveydenhuollon palvelut. Sote-keskukset voivat olla joko maakunnan tai yksityisten toimijoiden ylläpitämiä, kertoo sote-muutosjohtaja Leila Pekkanen.

– Palvelustrategian ja palvelulupauksen loppuraportissa todetaan esimerkiksi, että lähipalvelut turvataan kaikille maakunnan asukkaille niin, että terveyden- ja sosiaalihuollon vastaanotto, kuten terveysbussi, on taajamissa korkeintaan 30 minuutin automatkan päässä kotoa. Puhelimitse ja web-palveluilla yhteyden saa aina, Pekkanen jatkaa.

Lopullisen päätöksen palvelutasosta ja palvelulupauksesta tekee aikanaan maakuntavaltuusto.

Laajempia sote-keskuksia, joissa on saatavilla myös erikoistason palveluita, kuten erikoislääkärin konsultaatioita sekä perusterveydenhuollon päivystystä, laajempia perhekeskuspalveluja sekä ikääntyvien palveluja, tulisi mahdollisesti olemaan Kuopion, Varkauden ja Iisalmen lisäksi joitakin muitakin. Keskukset tarjoavat palveluitaan ympäröiville kunnille. 

Vaativa erikoissairaanhoito on tulevassa mallissa maakunnan liikelaitoksen toimintaa ja se keskittyy Kuopion yliopistolliseen sairaalaan. Osa erikoissairaanhoidon poliklinikkatoiminnoista ja konsultatiivisista palveluista siirtyy markkinoille. Ne kuuluvat maakunnallisen SOTE Oy:n palveluihin.

Liikelaitosten ja yhtiöiden valmistelu alkaa syksyllä 2017.

Ohjaus- ja seurantaryhmässä nousi esiin myös mahdollisuus selvittää yliopistollisen sairaalan laajentumista koko yhteistyöalueelle (Keski-Suomi, Pohjois-Karjala, Etelä-Savo ja Pohjois-Savo).

Henkilöstölle tulossa valmennusta

Kun väliaikaishallinto aloittaa, siirtyvissä organisaatioissa käynnistetään yhteistoimintamenettely. Henkilöstöjärjestelyihin liittyvät asiat tarkentuvat, kunhan konsernirakenteen toimintamalli varmistuu. Henkilösuunnittelu aloitetaan kuitenkin jo syksyllä.

– Uuteen maakuntaan siirtyville organisaatioille annetaan menettelystä yhteinen ohjeistus. Heti, kun väliaikaishallinto käynnistyy, aloitetaan myös henkilöstön muutosvalmennukset. Valmennus auttaa työntekijöitä muutoksen toteuttamisessa ja siihen suhtautumisessa, kertoo Leila Pekkanen.

Uuteen Pohjois-Savon maakuntaan siirtyy noin 11 500 sote-alan työntekijää.

– Uudistuksessa noudatetaan hyvää henkilöpolitiikkaa ja siirtyvä henkilöstö säilyttää siirtymähetkellä voimassa olevat työ- tai virkasuhteeseen liittyvät oikeutensa. Meillä on paljon osaavia ammattilaisia, joista haluamme pitää kiinni.

Lapsen etu edellä

Pekkanen kertoo, että peruspalvelujen yhteydessä annettavat erityispalvelut tulevat vahvistumaan uuden palvelurakenteen myötä ja jalkautumaan maakuntaan nykyistä paremmin. Tämä näkyy esimerkiksi lasten, nuorten ja perheiden sekä ikääntyvien palveluissa.

Pohjois-Savoon on suunnitteilla kolmesta viiteen seudullisesti toimivaa laaja-alaista perhekeskusta, jotka toimisivat osana maakunnan tulevia sote-keskuksia ja tarjoaisivat erityistason palveluja lapsille, nuorille ja perheille. Lisäksi kuntien lähipalveluina toimisivat sote-keskusten yhteydessä suppeampia palveluja tarjoavat perheasemat.

– Maakunnat voivat valita itse, järjestävätkö ne neuvolapalvelut maakunnan liikelaitoksen vai sote-keskuksen toimintana. Pohjois-Savossa neuvolapalvelut tulisivat olemaan maakunnan liikelaitoksen toimintaa ainakin siirtymävaiheessa. Tämän jälkeen voidaan tarkastella, missä palvelut olisi järkevintä tuottaa, Pekkanen sanoo.

Samanlainen palvelumalli tulee käyttöön myös ikääntyville savolaisille (Ikäkeskukset ja ikääntyvien palvelut).

– Pohjois-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksessa on lähdetty liikkeelle asiakkaan tarpeista, asiakas on se kaikkein tärkein, Pekkanen tiivistää.

Lisätietoja:

Sote-muutosjohtaja Leila Pekkanen, p. 040 830 2789, leila.pekkanen@ylasavonsote.fi
PoSoTe-hankkeen assistentti Henna Räsänen, p. 044 714 2636, henna.rasanen@pohjois-savo.fi

Lue lisää:

Diaesitys: PoSoTe loppuraportit ja työryhmien esitykset väliaikaishallinnolle (pdf)

 

Kuva: Maaseutuverkosto / Contum Oy