Ajankohtaista

Pohjois-Savon maakuntauudistuksen valmistelu jäntevöityy - Vastuuvalmistelijat nimetty

01. kesäkuu 2018

Maakuntauudistus etenee vaiheittain. Esivalmisteluvaihe päättyy ja nyt siirrytään seuraavaan eli toimeenpanoon. Pohjois-Savon väliaikainen valmistelutoimielin valitsi 31.5.2018 kokouksessaan uudistukselle vastuuvalmistelijoita.

Väliaikaishallinnon puheenjohtaja kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen korosti, että Pohjois-Savon valmistelu tiivistyy ja jäntevöityy. - On tärkeää, että vahvuudeksemme muodostunutta laajaa sidosryhmäyhteistyötä hyödynnetään valmistelun kaikissa vaiheissa, Pirhonen korostaa. 

Lisäksi väliaikainen valmistelutoimielin kuuli kokouksessaan, kuinka uudistuksen ja poliittisen järjestelmän valmistelut etenevät ja kuinka muutosta on tarkoitus jatkaa syksyllä. Syksyllä on tarkoitus toteuttaa Itä-Suomen yliopistolta hankittavaa johtamisvalmennusta. 

 

Uudistukseen nimettiin vastuuvalmistelijoita

Pohjois-Savon maakuntauudistusta tekemään nimettiin vastuuvalmistelijoita. Osaajia haettiin avoimella ilmoittautumismenettelyllä tulevaan maakuntaan siirtyvästä henkilöstä. Pohjois-Savon maakuntajohtaja Marko Korhonen kertoo, että valmistelijoiden nimeämisellä varaudutaan siihen, että Pohjois-Savo on toimintavalmiudessa etenemään, kun lait ja rahakehys vahvistuvat. - Nimetyt vastuuvalmistelijat ja -tiimit ovat työrukkasia, jotka vievät asioita eteenpäin laajalla yhteistyöllä, Korhonen kuvaa.

Vastuuvalmistelijat- ja tiimit nimettiin erottaen järjestäjä- ja tuottajatehtävät. Avoinna olevat tehtävät koskivat elinvoima ja kansainvälisyys-, asiakkuus ja palvelut-  sekä kokonaisturvallisuustehtäviä.  Avoinna oli myös liikelaitosta, yhtiötä ja markkinoita koskevia tehtäviä, jotka liittyvät sote-tuotantoon, sotekeskukseen, pelastus- ja maatalouslomitustehtäviin. Lisäksi nimettiin henkilöt hallinto-, henkilöstö-, talous- ja ICT- ja digitehtäviin.

Vastuuvalmistelijat aloittavat aikaisintaan 1.8.2018 alkaen ja heidän tehtävänsä kesto on enintään siihen saakka, kunnes uusi maakuntavaltuusto aloittaa toimintansa. Heidät nimettin Pohjois-Savon maakuntaan ensisijaisesti siirtyvästä vakituisesta henkilöstöstä ja he tekevät tehtävää sovittavissa olevalla 20 - 100 % työajalla. Nimetyt henkilöt löytyvät tiedotteen liitteestä.

Uudet maakunnat on tarkoitus perustaa, kun laki hyväksytään. Tuolloin Pohjois-Savoon jo aiemmin kuntakokouksessa nimetty väliaikainen valmistelutoimielin aloittaa virallisesti. Toimielin vastaa maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta ja käyttää päätösvaltaa kunnes uusi vaaleilla valittu maakuntavaltuusto aloittaa. Toimielin ei valmistele poliittisia linjauksia vaativia päätöksiä.

Siirtyminen syksyllä viralliseen väliaikaishallinnon vaiheeseen ei tee suuria muutoksia Pohjois-Savon organisoitumiseen. Väliaikainen toimielin on valmistellut uudistusta epävirallisena tähän asti ja se jatkaa toimintaansa lain vahvistuttua virallisena.

 

Liite:
Nimetyt vastuuvalmistelijat

Lisätietoja:
Väliaikaishallinnon puheenjohtaja kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen, p.044 718790
maakuntajohtaja Marko Korhonen, p. 044 714 2666
järjestäminen ja konsernirakenne jaoston puheenjohtaja ylijohtaja Kari Virranta, p. 0400 371 094