Ajankohtaista

Pohjois-Savon LAPE-työtä tehdään lapsen etu edellä

18. toukokuu 2017

Lapsi- ja perhepalveluja kehitetään osana sote-ja maakuntauudistusta LAPE-muutosohjelman kautta. Tärkeimpiä uudistusta ohjaavia arvoja ovat lapsen etu, oikeus hyvään elämään ja perheiden hyvä arki.

Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma LAPE on yksi hallituksen sote-uudistuksen kärkihankkeista, jonka kautta maakunnissa kehitetään lapsille, nuorille ja perheille suunnattuja palveluita. Pohjois-Savossa sen toimeenpanosta vastaa YHDESSÄ!-ohjelma.

– Lapsi- ja perhepalveluiden uudistusta tehdään kaikilla tasoilla, rakenteissa, yksittäisissä palveluissa sekä osaamisessa.

Näin kertoi Pohjois-Savon LAPE-muutosagentti Minna Rytkönen 17.5.2017 muutosohjelman startissa Kuopiossa, jonne saapui yli 100 lasten, nuorten ja perheiden asioiden parissa työskentelevää tai niistä muuten kiinnostunutta.

Rytkösen mukaan tärkeimpinä uudistusta ohjaavina arvoina ovat lapsen etu, oikeus hyvää elämään sekä hyvä arki.

– Lapsen etu tulee ottaa huomioon kaikessa, mitä teemme. Jokaisen yksittäisen lasta koskevan tai häneen vaikuttavan päätöksen, ratkaisun tai toimenpiteen kohdalla meidän tulee kysyä, toteutuuko lapsen etu sen myötä vai ei.

Perheentalo-yhteistyön johtajan Sinikka Rothin mukaan väline lapsen edun selvittämiseen lape-työssä on lapsivaikutusten arviointi.

– Lapsivaikutusten arvioinnissa tarkastellaan lasten hyvinvointiin ja oikeuksiin vaikuttavia tekijöitä kokonaisuutena. Sen avulla selvitetään, miten päätös voidaan toteuttaa lasten edun kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.

Ennen kuin yksittäistä lasta, lapsiryhmää tai yleisesti lapsia koskevia päätöksiä tehdään, niiden vaikutukset lasten hyvinvointiin ja kehitykseen olisi Rothin mukaan aina tunnistettava. Pohjois-Savon lape-työssä pyritäänkin juuri tähän.

Mitä sinulle kuuluu?

Yksi tärkeimmistä lape-työtä ohjaavista periaatteista on lasten, nuorten ja perheiden omien voimavarojen vahvistaminen sekä perheiden ja vanhempien hyvinvointi.

– Ujuttakaa toimintaanne mukaan kaikkein tärkeimmät peruskysymykset: Miten voit ihmisenä, puolisona ja perheenä ja mitä sinulle kuuluu, pyysi vuoden isä Jussi Hartikainen lape-toimijoilta eroperheen jäsenten kohtaamista käsittelevässä puheenvuorossaan.

Perheiden hyvinvointi vaikuttaa myös keskeisesti ilmapiiriin, joka lapsia ja nuoria ympäröi. Minna Rytkösen mukaan LAPE-muutosohjelma luo mahdollisuuksia hyvän ilmapiirin syntymiselle.  

– Hyvä eli turvallinen, kannustava ja lämmin ilmapiiri kantaa lasta ja nuorta pitkään ja auttaa selviytymään vaikeissakin tilanteissa ja elämänvaiheissa. Kutsunkin kaikki mukaan rakentamaan hyvää ilmapiiriä siellä, missä toimimme!

Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma LAPEn tavoitteena ovat nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut palvelut. Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Pohjois-Savon liitolle 1,1 miljoonan euron rahoituksen YHDESSÄ!-ohjelmalle, joka vastaa LAPE-muutosohjelman toimeenpanosta Pohjois-Savossa. YHDESSÄ!-ohjelmassa ovat mukana 18 kuntaa ml. Joroinen sekä useita yhteistyökumppaneita.


LAPE-startin esitykset:

YHDESSÄ! lasten ja nuorten oikeus ja etu edellä (pdf)
Sinikka Roth, Perheentalo-yhteistyö, johtaja

Kohtaamispaikat lähellä lapsia, nuoria ja perheitä (pdf)
Johanna Marttinen, Ilona-verkosto ja Kuopion Perheentalo

Sukupuolisensitiivisellä orientaatiolla kohti yhdenvertaisuutta (pdf)
Salla Myyry, Tyttöjen Talo

Eroperheenjäsenten kohtauksia (pdf)
Vuoden isä Jussi Hartikainen

YHDESSÄ!-ohjelma Pohjois-Savossa (pdf)
Marika Pentikäinen, Pohjois-Savon liitto, hankepäällikkö


Anna palautetta:

LAPE-startista voi antaa palautetta sähköisen palautelomakkeen kautta 31.5. saakka.

LAPE-startin palautelomake


Lue lisää:

Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma LAPE starttaa Pohjois-Savossa (julkaistu 16.5.2017)
Pohjois-Savon LAPE-startti YHDESSÄ! (julkaistu 13.4.2017)
Lapsi- ja perhepalvelut (LAPE) 


Lisätietoja:

LAPE-muutosagentti Minna Rytkönen, p. 044 714 2673, minna.rytkonen(at)pohjois-savo.fi

Kuva: © Pexels