Ajankohtaista

Pohjois-Savon historian suurin hallintouudistus etenee seuraavaan vaiheeseen

15. joulukuu 2016

Uudistuksen mittakaava on suuri. Kun Pohjois-Savon julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto, Pohjois-Savon ELY-keskuksen, maakuntaliiton sekä palo- ja pelastustoimen palvelut, osa aluehallintoviraston toimintaa sekä alueen kuntien tehtäviä siirtyy Pohjois-Savon maakuntavirastoon, puhutaan noin 13 000 työntekijästä ja palveluista, jotka koskettavat kaikkia savolaisia, niin asukkaita, yrityksiä kuin yhteisöjäkin.

Esimerkiksi Pohjois-Savon pelastuslaitos työllistää tällä hetkellä noin 790 henkilöä, ELY-keskus 135 työntekijää ja Pohjois-Savon TE-toimisto 123 työntekijää.

– Lisäksi ICT- ja digi-palvelut yhdistyvät Suomessa yhden palvelukeskuksen alle, jolle sote -uudistuksessa muodostetaan oma sote-ICT-tytäryhtiö, Pohjois-Savon muutosjohtaja Elsa Paronen lisää.

Uutta suunnitellaan asiakkaille

Pohjois-Savon maakuntauudistusta tehdään asiakkaille ja kuntalaisille. Uudistuksen 16 alatyöryhmää ovat syksyn 2016 aikana kartoittaneet yhteisen alkutilanteen. Kartoitukset sisältävät keskeiset kehitettävät toimenpiteet muun muassa maaseutuyritysten, kansalaisten ja tie- ja liikennepalveluiden näkökulmasta.

– Esimerkiksi Maatalousyritykset -ryhmän havainto oli, että eri virkahenkilöt eri hallinnoista ja eri tilanteissa kohtaavat samat asiakkaat. Vasta ryhmätyöskentelyn myötä eri toimijoiden yhteistyöpinnat tulivat selkeästi esille, maakuntajohtaja Marko Korhonen kuvaa.

Lisäksi ryhmien toiveet tahoista, joita he haluavat kuulla uudistuksen valmistelussa osoitti, että useat työryhmät haluavat kuulla samoja tahoja, kuten kuntien henkilöstöä sekä kansalais- ja yrittäjäjärjestöjä.

Kuntalaisilla on uudessa maakuntavirastossa laajat vaikutusmahdollisuudet muun muassa maakuntavaalien ja aloite-oikeuden kautta. Lisäksi maakuntavirasto voi käyttää neuvoa antavaa kansanäänestystä. Ensimmäiset maakuntavaalit järjestetään tammikuussa 2018.

Vastuumaakunnan rooli

Perjantaina 15.12. maakuntauudistuksen valmistelua jatkettiin työryhmien yhteisessä tilaisuudessa Hotelli Puijonsarvessa. Seuraavaksi kartoitusvaiheesta siirrytään palvelujen suunnitteluun.

– Olemme todella tyytyväisiä valmistelun tasoon. Meillä on rima asetettu korkealle ja meillä onkin valtakunnallisesti vastuumaakunnan rooli, Marko Korhonen sanoo.                      

Pohjois-Savo on koko Suomen mittakaavassa yksi viidestä merkittävästä maakunnasta. Uudistuksessa painoa annetaan palvelujen digitalisaatiolle.

– Yksi uudistuksen reunaehdoista on raha. Meidän pitää löytää tehokkaampia tapoja tuottaa palveluja, Pohjois-Savon ELY-keskuksen ylijohtaja Kari Virranta toteaa.

Kunnilta siirtyy tehtäviä

Muutos koskettaa myös Pohjois-Savon kuntia ja Joroista, joka siirtyy Etelä-Savosta osaksi Pohjois-Savon maakuntaa vuoden 2019 alusta.

Kunnilta uuteen maakuntavirastoon siirtyvät lomituspalvelut, maaseutuhallinto ja ympäristöterveydenhuollon tehtäviä.

Suomeen perustettavat 18 maakuntavirastoa tekevät myös yhteistyötä. Tavoitteena on rakentaa toimivat ylimaakunnalliset yhteistyöverkostot.

– On selvää, että maakunnat tuottavat osan palveluista yhdessä. Liikennepalvelut eri muodoissaan, kalataloustehtävät ja osittain vesihuoltoon liittyvät tehtävät edellyttävät maakuntien välistä yhteistyötä, Virranta sanoo.

– Myös rakennerahastotehtävät palautuvat varmaankin kokonaisuudessaan maakunnille niiden strategisen merkityksen ja periaatteellisuuden vuoksi.

Väliaikaishallinto aloittaa kesällä

Uudistustyö jatkuu ensi vuoden aikana ja uudistusvauhti kasvaa. Alkuvuoden aikana alkaa muun muassa maakuntauudistuksen yhteensovittaminen Pohjois-Savon sote-uudistuksen kanssa.

Väliaikaishallinto käynnistyy Pohjois-Savossa 1.7.2017. Silloin pitää olla selkeä näkemys siitä, mitä palveluja maakunta tuottaa.

– Väliaikaishallinto voi jo tehdä sitoumuksia perustettavan maakunnan lukuun. Pohjois-Savon väliaikaishallinto pohjautuu nykyisen maakuntauudistuksen valmisteluryhmään, ja siinä ovat edustettuina vaadittavat uuden maakunnan perustamisen tahot, Marko Korhonen kertoo.

Kuntiin lähdetään kierrokselle

Muutosjohtaja Elsa Paronen valmistelee parhaillaan kunta- ja sidosryhmäkierrosta tammi-helmikuulle 2017. Tarkoitus on käydä jokaisessa Pohjois-Savon kunnassa sekä Joroisilla.

 

Tietolaatikko

 

Lisätietoja:

Maakuntajohtaja Marko Korhonen, p. 044 714 2666

Pohjois-Savon ELY-keskuksen ylijohtaja, maakuntauudistuksen valmisteluryhmän puheenjohtaja Kari Virranta, p. 0400 371 094

Muutosjohtaja Elsa Paronen p. 044 7142 611