Ajankohtaista

Pohjois-Savolla on palvelupakettityössä paljon annettavaa

11. huhtikuu 2017

Pohjois-Savon Palvelupakettihankkeen työryhmien jäsenet kokoontuivat 10.4. suurella joukolla Palvelupakettityöpajaan Pohjois-Savon liittoon.

Pohjois-Savossa käynnissä oleva maakunnallinen Palvelupakettihanke on osa kansallisen Palvelupakettihankkeen toista vaihetta. Hankkeessa tuotetaan vastaavuustaulukot palvelupaketeista sekä tiekartta maakunnalliselle järjestäjälle käytännön toteuttamista varten.

Pohjois-Savon maakunta on ollut mukana kansallisessa Palvelupakettihankkeessa lokakuusta 2016 lähtien ja palvelupaketteja on valmisteltu lähes sadan asiantuntijan voimin. Tällä hetkellä työ on hyvällä mallilla.

– Pohjois-Savolla on paljon annettavaa niille maakunnille, jotka ovat työssä vielä lähtökuopissa, totesi Sitran vanhempi asiantuntija Eero Vaissi.  

Työpajapäivän aikana työryhmien jäsenet pääsivät kyselemään mieltään askarruttavia kysymyksiä, tutustumaan toisiinsa sekä työstämään palvelupaketteja ja niiden tiekarttaa yhdessä eteenpäin.

– Kun työtä on tehty jo pitkään, on välillä hyvä pitää tällainen pysähtymisen päivä. Se auttaa varmasti selkiyttämään meidän kaikkien ajatuksia, sanoi Pohjois-Savon Palvelupakettihankkeen projektipäällikkö Eija Peltonen.

Työryhmien työskentelyä olivat ohjaamassa hankkeen projektipäälliköiden Eija Peltosen ja Minna Nykäsen lisäksi Eero Vaissi, Henna Hiilamo ja Pertti Markkanen Sitrasta sekä kansallisen tiekartan osalta Katri Paakkinen ja Minna Tuominen-Thuesen KPMG:ltä.

Palvelupaketit tuottavat tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnasta ja taloudesta

Palvelupaketit ovat aivan uudenlainen tapa tuottaa tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnasta ja taloudesta. Ne ovat ensisijaisesti palvelujen järjestäjien eli maakuntien työkaluja, joilla eri toimijoita voidaan vertailla kustannusten, laadun ja vaikuttavuuden osalta asiakasryhmittäin. Palvelupaketit antavat entistä täsmällisempää ja reaaliaikaisempaa tietoa sote-palveluiden käytöstä ja tarpeesta.

Aiemmin saatavilla ei ole ollut asiakasryhmittäin tuotettua tietoa, jossa eri rahoituskanavien ja palveluntuottajien tiedot on yhdistetty toisiinsa. Valtakunnallisesti yhtenäisen rakenteen vuoksi palvelukokonaisuuksia pystytään ensi kertaa myös vertailemaan alueittain ja käyttämään näin kerättyä tietoa valtakunnallisen päätöksenteon tukena.

– Tällä hetkellä eri tahot keräävät sote-palveluista tietoja eri tavoin. Palvelupakettien tavoitteena on, että kaikki tiedot kerätään yhteen paikkaan. Lisäksi modulaarisuus on tärkeä periaate palvelupaketeissa. Tämä tarkoittaa sitä, että palvelupaketteja, esimerkiksi lasten ja nuorten palvelupaketti ja suun terveydenhuollon palvelupaketti, voidaan yhdistää toisiinsa ja tarkastella sitten yhdessä vaikkapa juuri lasten ja nuorten suun terveydenhuollon kustannuksia, Eija Peltonen kertoo.

Palvelupaketteja on kaikkiaan 21, joista 16 on maakunnallisia ja viisi kansallista. Palvelupaketit otetaan käyttöön vuonna 2019.

Lue lisää:

Palvelupakettihanke Pohjois-Savo (pdf)
Eija Peltonen, projektipäällikkö, Pohjois-Savon Palvelupakettihanke

Palvelupaketit soten ohjauksen & johtamisen työkaluna (pdf)
Eero Vaissi, vanhempi asiantuntija, Sitra

Palvelupaketti-pilotti 
Alueuudistus.fi: Palvelupaketit - työkalu maakunnille sote-ohjaukseen

Lisätietoja:

Pohjois-Savon palvelupakettihankkeen projektipäällikkö Eija Peltonen, Kuopion yliopistollinen sairaala, p. 044 717 1211, eija.peltonen(at)kuh.fi