Ajankohtaista

Pohjois-Savo pitää ovea auki yhteistyölle naapurimaakuntien kanssa

07. joulukuu 2017

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri päättää keväällä koko maakunnan puolesta, liittyykö Pohjois-Savo mukaan Keski-Suomen asiakas- ja potilastietojärjestelmähankintaan.

Järjestäminen ja konsernirakenne -jaosto esittää, että Pohjois-Savossa selvitetään edellytykset liittyä mukaan Keski-Suomen asiakas- ja potilastietojärjestelmän kilpailutukseen. Asia oli esillä jaoston kokouksessa torstaina 7.12.

Keski-Suomi on pyytänyt useita muita maakuntia, mukaan lukien Pohjois-Savoa, ottamaan kantaa, liittyvätkö he asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaan vuoden loppuun mennessä. Lopullinen päätös yhteisestä hankinnasta on tehtävä ensi vuoden alkupuolella.

Jaosto varasi kokouksessaan 50 000–60 000 euroa 2–3 selvityshenkilön palkkaamiseen alkuvuodeksi. Asiantuntijoiden tehtävä on perehtyä Keski-Suomen järjestelmähankinnan vaatimusmäärittelyihin ja tutkia, millä tavalla ne olisivat sovellettavissa myös Pohjois-Savoon.

Kokouksessa päätettiin myös, että uudistuksen ICT ja digi -alajaostoon tulevat asiantuntijoiksi Markku Tervahauta Kuopion kaupungilta ja Jorma Penttinen sairaanhoitopiiristä.

Pohjois-Savosta asiakas- ja potilastietojärjestelmän kehittämistyöhön ns. UNA-hankeen puitteissa ovat osallistuneet Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ja Kuopion kaupunki. Sairaanhoitopiirin hallitusta pyydetään käsittelemään uudistuksen pääjaoston suositusta pitää  ovea auki mahdolliselle jatkovalmistelulle 11.12.2017.

Keski-Suomi ottaa uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöön kesällä 2020. Etelä-Savo on myös ilmoittautunut mukaan Keski-Suomen järjestelmähankintaan.

Maakunnan markkinointi käyntiin

Maakunnan markkinointi sai myös lähtölaukauksen kokouksessa. Jaosto hyväksyi esityksen kilpailuttaa markkinointisuunnitelma maakunnalle hyödyntäen ja tukeutuen jo alueella toteutettuun  maakunnalliseen markkinointityöhön.

Maakunnan markkinoinnin kohderyhmät ovat asukaat, asiakkaat ja henkilöstö huomioiden erityisesti nuoret. Markkinointia kohdistetaan myös kansainvälisyyteen. Kansainvälisiä verkostoja haetaan varsinkin alueen yritysten ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittämikseksi.

Suunnitelman kilpailutukseen ja toimenpiteisiin on valtiovarainministeriön rahaa noin 30 000 euroa.