Ajankohtaista

Maakuntajohtaja Marko Korhosen kirje henkilöstölle

30. elokuu 2018

Odottavan aika on pitkä. Maakunta- ja soteuudistuksen lakien eteneminen on eduskunnan käsissä emmekä paikallisella tasolla pysty asioiden kulkua jouduttamaan. Sosiaali- ja terveysvaliokunta valmistelee mietintöään ja perustuslakivaliokunta antaa lausuntonsa lokakuun loppuun mennessä. Lakien pitäisi olla hyväksyttävissä marraskuun loppuun mennessä. Tämä aikataulu on kriittinen, koska maakuntavaalit olisi saatava pidettyä toukokuun lopussa 2019 eurovaalien yhteydessä.

Ennen lakien hyväksymistä emme paikallisella tasolla pääse valmistelussa varsinaiseen toimeenpanovaiheeseen ja siksi joudumme nostamaan jalkaa pois kaasulta. Paras tapa valmistautua asioiden etenemiseen on keskittyä omiin työtehtäviinsä. Lopulta marraskuulle ei ole pitkä aika ja varmuus etenemisestä saadaan virallisesti.

Pohjois-Savossa on tehty erinomaista valmistelutyötä. Se on laajalti ja valtakunnallisesti arvostettua. Kehittämisen draivi on tehnyt meistä yhden kokeilukulttuurin edelläkävijämaakunnista. Olemmehan tulleet valituiksi useisiin pilottihankkeisiin, jotka varmistavat vaikeidenkin asioiden haltuunoton aikataulussaan. Tästä suuri kiitos teille, hyvät kollegat, työkaverit ja yhteistyökumppanit.

Maakuntien aloittamisvaihe siirtyi vuodelle eteenpäin. Uuden maakunnan on tarkoitus aloittaa vuoden 2021 alusta. Tällä hetkellä haasteenamme onkin suunnitella, että miten käytämme ylimääräisen vuoden täysimääräisesti hyväksi. Tähän teemaan palataan lakien tultua hyväksytyiksi. Ict, kiinteistöjen selvitystyö, henkilöstön muutosvalmennus, liikelaitoksen valmistelu, koetalousarviot ja talouden hallinta sekä valinnanvapauden pilottihankkeet ovat keskeisiä teemoja jatkovalmistelussa. Näiden teemojen suunnittelua ja aikataulutusta voidaan edistää myös tässä odottavassa vaiheessa.

On selvää, että epävarmuus syö motivaatiota, aiheuttaa turhautumista ja väsymistä. Epävarmuuden sietokykyä koetellaan. Jokainen varmasti haluaa nähdä uudistustyön etenevän ja saavuttavan päämäärän. Uskon, että näin tulee tapahtumaankin.

Tässä vaiheessa toivotan kaikille positiivista mieltä tärkeissä tehtävissänne ja jaksamista. Pohjois-Savosta on jo nyt tullut eheämpi ja kyvykkäämpi maakunta vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin, kävin miten kävi.

 

Kannustavin terveisin Marko Korhonen