Ajankohtaista

Maakunta tarvitsee omannäköisensä ympäristöpolitiikan

05. heinäkuu 2017

Pohjois-Savo haluaa olla Suomen halutuin elämisen ympäristö. Mitä se sinun mielestäsi on? Millaisessa elinympäristössä haluat asua ja elää? Millaista ilmaa hengität, millaista vettä juot, millaisessa vedessä uit ja kalastat, mitä näet ikkunasta? Miten luonnonvaroja hyödynnetään, mitä haluat jättää jälkipolville? Mikä on meidän roolimme ilmastoasioissa? Onko luonto arvokas sellaisenaan?

Maakunnan esivalmisteluryhmä nimesi ympäristöpoliittisen ryhmän ja valitsi sen koollekutsujaksi ELY-keskuksen ympäristövastuualueen johtaja Jari Mutasen. Ryhmän tehtävänä on luoda pohjaa tulevalle maakunnalliselle ympäristöpolitiikalle ja maakuntastrategialle.

Päätöksen pohjoissavolaisen ympäristöpolitiikan suunnasta tekevät aikanaan uudet maakuntavaltuutetut. Työohjelman mukaan varsinainen työskentely ja työryhmän kokoaminen tapahtuvat syksyn aikana.

Voisi olla viisautta unohtaa hetkeksi kansainväliset sitoumukset, direktiivit, kansalliset tavoiteohjelmat ja lakipykälät ja aloittaa työ ruohonjuuritasolta.

Käydä ensin läpi, mitä ympäristölinjauksia ja käytännön toimia maakunnassa on jo nyt tehty. Mitä on tehty kunnissa ja mitä yrityksissä. Keskustella ja kuunnella, mitä ympäristöasioista maakunnassa ajatellaan, mitkä asiat ovat kunnossa, missä on parannettavaa ja ennen kaikkea mihin ollaan valmiita sitoutumaan. Kuinka korkealle rima kannattaa asettaa. Kuten tunnettua, kannettu vesi ei kaivossa kestä.

Toiveenani olisi, että ympäristöasioita ei katsottaisi erillisenä saarakkeena vaan se olisi mukana kaikessa toiminnassa kaikilla tasoilla. Kun maakunta kehitetään olisi hyvä, että samalla arvioitaisiin mitä päätökset vaikuttavat ihmisten hyvinvointiin, elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksiin ja ympäristöön. Parhaimmillaan näille löytyy luonteva toisiaan tukeva tasapaino ja päätökset perustuvat laadukkaaseen tietoon.

Maakunnan mittakaavassa asioita voidaan katsoa kokonaisvaltaisemmin. Tarkastelu laajemmasta näkökulmasta edesauttaa usein "sekä-että -ratkaisun" löytämisessä, kun taas yksittäisen puun tai rakennuksen osalta saatetaan olla "joko-tai -ratkaisun" edessä.

Kesän aikana tarkennetaan työohjelmaa ja suunnitellaan vuorovaikutus- ja osallistumismahdollisuuksia. Toivottavasti mahdollisimman moni osallistuu Pohjois-Savon maakunnan ympäristöpolitiikan valmisteluun ja auttaa sitä kautta tulevaa maakuntaa tekemään viisaita ratkaisuja.

Me pohjoissavolaiset olemme onnekkaita, sillä meillä on runsaat ja monipuoliset luonnonvarat sekä upea monimuotoinen luonto, jotka luovat meille hyvän mahdollisuuden maakunnan menestymiseen ja hyvinvointiin.

Ei kopioida valmiita tekstejä ja fraaseja netistä, vaan "fundeerataan" yhdessä ikioma pohjoissavolainen ympäristöpolitiikka, jolla pärjätään nyt ja tulevaisuudessa.

 

Jari Mutanen
Ympäristövastuualueen johtaja, Pohjois-Savon ELY-keskus

Kuva: ©maaseutuverkosto, Heli Sorjonen

Käy lukemassa muut Kohti uutta -blogikirjoitukset Ajankohtaista-sivun Blogit-osiosta