Ajankohtaista

Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma LAPE starttaa Pohjois-Savossa

16. toukokuu 2017

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen muutosohjelma LAPE starttaa virallisesti Pohjois-Savossa. Pohjois-Savo on mukana hallituksen kärkihankkeessa, jonka tarkoituksena on uudistaa kaikki lasten, nuorten ja perheiden palvelut asiakaslähtöiseksi ja yhteensovitetuksi kokonaisuudeksi.

Maakunnassa kärkihanketta vauhdittaa muutosagentti. Ohjelman toimeenpanosta vastaa Pohjois-Savon liiton hallinnoima YHDESSÄ!-ohjelma sosiaali- ja terveysministeriön myöntämällä 1,1 miljoonan euron rahoituksella. LAPE-ohjelman toimeenpanon rahoitus on vuoden 2018 loppuun.

Pohjois-Savon LAPE-startti pidetään keskiviikkona 17.5.2017 Kuopiossa, Pohjois-Savon liiton maakuntasalissa klo 8.30–12.00.

LAPE edistää hyvää elämää

Lapsi- ja perhepalvelujen uudistamisen lähtökohta on lapsen etu ja oikeus hyvään elämään sekä perheiden hyvä arki. Palveluja uudistetaan siten, että perheet saavat tarvitsemansa palvelut yhden luukun periaatteella helposti ja oikeaan aikaan. Perheiden palveluja vahvistetaan erityisesti vanhemmuuden ja parisuhteen sekä eroperheiden tueksi. Palveluja parannetaan myös ulkomailta Suomeen muuttaneiden lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi

Palvelut kootaan maakuntaan verkostomaisiksi kokonaisuuksiksi

Pohjois-Savossa palvelut rakennetaan verkostomaisesti toimiviksi kokonaisuuksiksi. Verkosto rakentuu lasten, nuorten ja perheiden perustason sote-palveluista (esimerkiksi neuvolapalvelut, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, kotipalvelu ja perhetyö), sivistys- (varhaiskasvatus, koulu ja oppilashuolto) ja nuorisopalveluista sekä kolmannen sektorin toiminnoista (yksilöllisen tuen muodot ja vertaistuki).

Palvelukokonaisuksiin rakennetaan lapsille ja perheille avoimia kohtaamispaikkoja kuten avoimia päiväkoteja ja perhekahviloita. Verkostosta saa myös peruserikoissairaanhoidon palveluja.

Osallisuus on palvelujen uudistumisen edellytys

Lapsi- ja perhepalvelujen muutosta tehdään kaikissa Pohjois-Savon kunnissa ja maakuntatasolla. Mukaan kutsutaan lapset, nuoret ja perheet sekä heidän kanssaan toimivat työntekijät, johto ja poliittiset päättäjät. Kuntalaiset aktivoidaan erilaisten avoimien tilaisuuksien ja sähköisten osallistumismahdollisuuksien kautta. Nuoret ovat mukana myös nuorisovaltuustoista käsin.

Pohjois-Savon YHDESSÄ! -ohjelmassa on mukana 18 kuntaa, ml. Joroinen. Lisäksi yhteistyökumppaneita ovat Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri ry, Kuopion ensikotiyhdistys ry, Pesäpuu ry, Pelastakaa Lapset ry, SOS-Lapsikylä, Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Itä-Suomen yliopisto ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri.

Lisätietoja:

Minna Rytkönen, LAPE-muutosagentti, Pohjois-Savon liitto, p. 044 714 2673, minna.rytkonen@pohjois-savo.fi