Ajankohtaista

Lämpimät kiitokset kuluneesta vuodesta

18. joulukuu 2017

Taakse jää vuosi, joka on jälleen kerran merkinnyt monelle muutosta ja uusia haasteita työssä. Kesällä Hallitus päätti neuvottelussaan jatkaa maakunta- ja sote-uudistusta niin, että uusi maakunta aloittaa 1.1.2020 alkaen. Pohjois-Savossa edetään uudistustyössä jo ennestään suunnitellulla tavalla, joskin vuoden lisäaika huomioiden – uusi aikataulu antaa hyvän pohjan huolelliselle valmistelulle.

 
Historian yksi suurimmista reformeista, kansallinen maakunta- ja sote-uudistus, on pian murroskohdassa. Merkittävä lakipaketti odottaa valinnanvapauslain hyväksyntää. Maakunnassa tapahtuvaa valmistelua on tehty yhdessä eri toimijoiden kesken, samassa veneessä soutaen. Valtio on sitoutunut rahoittamaan valmistelua tulevina vuosina. Isot satsaukset kohdistetaan muun muassa kansalaisten sähköisten palveluiden ja ammattilaisten digityökalujen uudistamiseen. 


Henkilöstöä siirtyy uudistuksessa kunnista, kuntayhtymistä ja valtiolta perustettavaan maakuntaan, maakunnan liikelaitokseen tai maakunnan yhtiöihin. Pohjois-Savossa muutos koskettaa noin 13 500 henkilöä. Henkilöstö siirtyy voimaanpanolain nojalla liikkeenluovutuksen periaattein niin sanotusti vanhoina työntekijöinä ja säilyttää siirtymähetkellä voimassa olevat työ- tai virkasuhteeseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. 


Uuden maakunnan rakentajat ja osalliset, Joulunaika koittaa meille jokaiselle. Toisille se on hiljentymisen hetki, toisille lasten ja lastenlasten ilakointia, jännitystä ja joulupukin odotusta. Toisille joulu on joulun viettoa työssä. Viettipä sitä millä tavalla tahansa, herättää se meissä jokaisessa tunteita, muistoja, kiitollisuutta ja toiveita paremmasta.


Joulun ajan soisi olevan levon, rentoutumisen ja hiljentymisen hetki - levon hetki arjen työstä. Kiitämme sydämestämme kaikkia kuluneesta vuodesta! Samalla välitämme suuret kiitokset ahkerasta, menestyksekkäästä työstä Pohjois-Savon asukkaiden ja asiakkaiden hyväksi. 

Hyvää Joulua ja Uutta Vuotta kaikille toivottavat,

muutosjohtajat Elsa Paronen, Leila Pekkanen ja Tarja Miettinen

sekä assistentit Anne Sahrio ja Henna Räsänen