Ajankohtaista

Kunnilla mahdollisuus eturiviin

07. kesäkuu 2017

Pohjois-Savon kuntien on kuukauden sisällä päätettävä, lähtevätkö ne valtakunnalliseen valinnanvapauspilotti -kokeiluun. Pääsy edellyttää maakunnan väestöstä vähintään 80 prosentin osallistumista. 

Kysymys on seuraavan kerran esillä Pohjois-Savon kuntakokouksessa 16. kesäkuuta. Pohjois-Savon liiton on tehtävä hankehakemus pilotista 7. heinäkuuta mennessä.

Pohjois-Savon liiton maakuntajohtaja Marko Korhonen toivoo kunnilta myönteistä päätöstä. Maakunta pääsisi valtakunnallisesti etujoukkoihin testaamaan ja vaikuttamaan. Korhonen nosti asian esille Pohjois-Savon liiton ja Suomen kuntaliiton kuntapäivässä Siilinjärvellä 2.6.2017.

– Lähtökohdat ovat suotuisat, koska kunnissa on ymmärretty sote- ja maakuntauudistuksen välttämättömyys niin talouden kuin palvelujenkin turvaamisen näkökulmasta. Asian valmistelu on ollut mutkatonta.

Liikkeelle alkuvuodesta 2018

Valinnanvapauspilottien on määrä käynnistyä viimeistään 1. heinäkuuta 2018, jolloin maakunnissa alkaa sote-palvelutuottajien rekisteröinti. Pohjois-Savossa alkamistavoitetta on aseteltu aikavälille 1.1.–30.3.2018.

– Pilottikokeilu päättyy viimeistään vuoden 2022 lopussa eli myöhemmin kuin vuoden 2019 alusta nykynäkymin voimaan tuleva sote- ja maakuntauudistus. Pilotti antaisi uudistukseen enemmän siirtymäaikaa kuin siitä poisjäänti, kertoi maakunnan PoSoTe-valmistelua johtava Leila Pekkanen.

Hänen mukaansa kansalaisten itsensä tekemien sote-palvelujen valikoima olisi pilotissa aluksi suppeahko, jotta pienetkin toimijat yritysmaailmasta ja kolmannelta sektorilta kykenisivät mukaan.

– Palveluvalikoima voi kokeilussa laajentua kuitenkin liukuvasti. Pilotti toimii valtionrahoitteisesti, joten se ei kuormita kuntien taloutta. Avoinna on pilottia hallinnoiva taho. Todennäköisimpinä vaihtoehtoina ovat Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri tai Kuopion kaupunki.

– Myös omaisuusjärjestelyt kuten kiinteistöjen ja irtaimistojen siirrot ovat avoinna. Ne eivät ole selkiintyneet koko sote-uudistuksen osalta, koska ne odottavat eduskunnan perustuslakivaliokunnan ratkaisuja.

Pk-yritysten mahdollisuuksia tuettava

Pilottikokeilussa perustetaan maakunnallinen sotekeskus-yhtiö ja mahdollisesti myös liikelaitos, jotka ovat uuden järjestelmän keskeisiä uusia toimijoita. Pilottiin tulevat palvelut pitää yhtiöittää tasaveroisen kilpailuasetelman vuoksi ennen hankkeen aloittamista. Kuntien aluksi perustama sotekeskus-yhtiö siirtyy vuoden 2019 alusta maakunnalliseksi.

Leila Pekkanen muistuttaa, että maakunnissa on taattava tasapuoliset toimintaedellytykset julkiselle ja yksityiselle palvelutuotannolle.

– Maan hallitus edellyttää yksityisen ja kolmannen sektorin pääsyä vastaamaan tietystä vähimmäismäärästä palvelutuotantoa. Valinnanvapausmallin on tuettava pk-yritysten mahdollisuuksia toimia markkinoilla. Yksityisten toimijoiden pääsy palvelutuottajiksi mahdollistuu myös asiakasseteleillä. 

Pilotilla seurataan todenmukaisesti asiakaskäyttäytymistä eli sote-palvelujen tuottajien valintaa ja vaihtoa sekä sen vaikutuksia alan markkinoille, toimijaverkostoon ja kustannuksiin sekä yhteistyöhön julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kesken. Tavoitteena on yhteistyön ja terveen kilpailun lisääminen, palvelun laadun ja saatavuuden paraneminen sekä kustannussäästöt mm. lisäämällä digitaalisia palveluja.

– Pilottiaikana voidaan kehittää tietojärjestelmä-, taloushallinto- ja muita tukipalveluja etupainotteisesti. Selvityskohteena on myös uudistuksen keskeisiin periaatteisiin kuuluva kansalaisten yhdenvertaisuus eli sote-palvelujen toteutuminen Pohjois-Savon syrjäalueillakin, totesi Pekkanen.

Valinnanvapaus koskee terveydenhuollossa perustason palveluja, joita tuottavat julkinen sektori sekä hyväksytyt ja rekisteröidyt yritykset. Sama koskee useita sosiaalipalveluja. Erikoissairaanhoito on jatkossa maakunnan järjestämisvastuulla. Sairaanhoitopiirit ja sote-alan kuntayhtymät lakkaavat uudistuksessa. 

Pohjois-Savo hakee mukaan koko maakunnan valinnanvapauspilottiin (julkaistu 22.5.2017)
Ylä-Savon valinnanvapauskokeilu auttaa näkemään kipukohtia (julkaistu 2.5.2017)