Ajankohtaista

Kirkonkylät palvelukeskuksina - hankkeen pilottihaku

02. marraskuu 2017

Hankkeessa avataan pilottikirkonkylien tai -kyläkeskusten haku 1.11.2017 ja se päättyy 12.12.2017. Hakijoina voivat olla kunnat tai niiden valtuuttamat tahot. Pilottikohteen valinnassa kriteerinä on kunnan sitoutuminen ja merkittävä rooli kehittämistoimenpiteissä. Omarahoitusta ei vaadita.
Valintaraati peräänkuuluttaa rohkeutta ja ennakkoluulotonta asennetta sekä valmiutta kokeilla jotakin täysin uutta. Olemassa olevia hyviä ja muille pilottikohteille levitettäviä käytäntöjä arvostetaan myös.

- Pohjois-Savo tarvitsee Kuopiota, seutukaupunkeja Iisalmea ja Varkautta sekä kaikkia kirkonkyliä ja maaseutua. Hyvinvointi rakentuu parhaiten eri tasojen hyvällä yhteistyöllä, ei vastakkainasettelulla”, toteaa Pohjois-Savon ELY-keskuksen ylijohtaja Kari Virranta ja kannustaa kuntia elinvoiman kehittämiseen ja mukaan hankkeeseen.

- Maaseutu on tänä päivänä erityisessä murroksessa. Tulevaisuuden haasteet kohtaavat erityisesti kirkonkylien palvelu- ja työpaikkarakennetta. Nyt on aika paneutua kirkonkylien (nykyisten ja entisten kuntakeskusten) elinvoiman turvaamiseen, Virranta jatkaa.

Piloteiksi valitaan viidestä kahdeksaan kirkonkylää/kyläkeskusta, joissa työtä tehdään yhdessä eri toimijoiden kanssa prosessimaisesti ja pitkäjänteisesti. Prosessien tukena, fasilitaattoreina ja sparraajina toimivat Kirkonkylät palvelukeskuksina hankkeen työntekijät.  Pilottikohteissa tunnistetaan ja hyödynnetään myös kunnan ulkopuolisia kumppanuuksia - kuntien, maakunnan ja valtion yhteisten asiointipisteiden kehittäminen voi olla osa kehittämiskokonaisuutta. Pohjois-Savon liiton digijohtaja Toni Auvinen muistuttaa, että ajatus yhteispalvelusta ei ole uusi, mutta sitä on uudistettava. Asiakkaan etu palveluissa edellyttää asiakaslähtöistä ajattelua, samalla kun digipalvelut mahdollistavat organisaatio- ja hallintorajojen häivyttämisen. Yhteisen asiointipisteen tulisi olla asiakkaalle hyödyllinen, monipuolinen ja ihmisläheinen reitti palveluketjujen alkuun. Asiointipiste voisi tarjota erityisesti maaseutualueilla myös yrityksien ja järjestöjen palveluja. Uudenlaisessa ajattelussa tarvitaan paljon nykyistä enemmän eri toimijoiden yhteistyötä.


Pilottikohteiden valinta tehdään joulukuussa ja kuntiin valinnasta ilmoitetaan viikolla 52. 

Hakemus: klikkaa tästä  

Hakemus laitetaan sähköpostitse seija.korhonen@mansikkary.fi tai postitse Seija Korhonen, Mansikka ry, Toimistohotelli Offiisi, Ainonkatu 2, 77600 Suonenjoki

Lisätietoja:
projektipäällikkö Seija Korhonen
Kirkonkylät palvelukeskuksina -hanke
puh. 050 5678 728
sähköposti: seija.korhonen@mansikkary.fi