Ajankohtaista

Jarmo Pirhonen johtamaan Pohjois-Savon maakuntauudistuksen väliaikaishallintoa

01. maaliskuu 2018

Pohjois-Savon väliaikainen valmistelutoimielin valitsi 28.2.2018 kokouksessaan uudeksi puheenjohtajakseen kaupunginjohtaja Jarmo Pirhosen. Varapuheenjohtajana jatkaa kaupunginjohtaja Hannu Tsupari. 

Lisäksi kokouksessa nimettiin yhteistyöalueen sopimuksen valmistelu -työryhmän (YTA) puheenjohtajaksi maakuntajohtaja Marko Korhonen ja varapuheenjohtaksi Juha Kinnunen. Pohjois-Savon maakunta vastaa yhteistyöalueen sopimuksen valmistelusta. Yhteistyöalueen sopimus valmistellaan Itä- ja Keski-Suomen maakuntien välillä. 

Pirhonen ja Korhonen seuraavat tehtävissä toisiin tehtäviin siirtynyttä Markku Tervahautaa. Pohjois-Savon väliaikaishallintoon nimettiin syyskuussa 27 jäsentä varajäsenineen. Väliaikainen toimielin valmistelee maakuntahallinnon uudistusta.

 

Valmistelussa maakunnan talous- ja henkilöstöhallintopalvelujen yhtiöittäminen

Tulevan Pohjois-Savon maakunnan talous- ja henkilöstöpalveluiden (TAHE) tuottamista on selvitetty yhdessä neljän maakunnan kanssa. Pohjois-Pohjanmaan, Pirkanmaan, Pohjois-Savon ja Keski-Suomen maakuntien henkilöstö- ja taloushallinnon palveluiden järjestämisessä neuvotteluja on käyty Monetra Oy:n kanssa.

Pohjois-Savon kuntien kanssa käydään tunnusteluja halukkuudesta käyttää samaa tukipalvelujen tuottajaa. Keskeistä ovat toimivat ja kustannustehokkaan palvelut. Valmistelua puoltaa myös sekin, että Monetran mahdollisesti Pohjois-Savoon perustettava tytäryhtiö säilyttää työpaikkoja maakunnassa, koska työtä tehdään virtuaalisesti ja monipaikkaisesti. Samalla turvataan toiminnan jatkuvuus muutoksessa, kertoo hallintojohtaja Tarja Miettinen Pohjois-Savon liitosta.

Emoyhtiö on tarkoitus perustaa kesäkuuhun mennessä ja Pohjois-Savon Monetra tytäryhtiö perustetaan nykyisten Kuhilas Oy:n ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin liiketoiminnoista myöhemmin syksyllä. Tavoitteena on, että vuoden 2019 alussa käytössä ovat tukipalvelut, jotka tukevat uutta aloittavaa maakuntaa henkilöstö- ja talousasioissa. Valmistelua on tehnyt Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Kuhilas Oy, Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon liitto, mutta päätökset Monetra-konserniin liittymisestä tehdään nykyisissä organisaatioissa erikseen.

 

Maakunnallista valinnanvapauspilottia halutaan laajentaa kaikkiin Pohjois-Savon kuntiin

Tällä hetkellä on käynnissä Ylä-Savosta alkanut palvelusetelikokeilu. Rinnalla on menossa koko maakunnan yhteisenä hankkeena valinnanvapauspilotti, jossa tullaan pilotoimaan sotekeskusta ja suun terveydenhuollon valinnanvapautta sekä asiakasseteliä ja henkilökohtaista budjettia.

Pohjois-Savon maakunta hakee rahoitusta sotekeskuspalveluiden, asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin pilottia varten. Suun terveyden valinnanvapauden osalta korvausjärjestelmä ja kokonaisuus ylipäätään on vielä niin jäsentymätön, että sitä ei tässä kohtaa katsota Pohjois-Savossa tarpeelliseksi lähteä kokeilemaan.  

Pohjois-Savo on tällä hetkellä edelläkävijä valinnanvapaudessa, erityisesti nyt keväällä 2018, kun Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän kokeilu laajenee Rautavaaralle, Kaaville, Kuopioon, Tuusniemelle ja Joroisiin. Pilottihaun osalta nyt päivitetään viime vuoden hakemusta tämän hetkisen lakiluonnoksen mukaiseksi ja täydennetään sitä muun muassa henkilökohtaisen budjetin kokonaisuudella, Ylä-Savon kokeilun projektipäällikkö Laura Vuorensola kertoo.

Valinnanvapauspilottien hakuaika päättyy 15.3.2018 ja pilotin käynnistymisen ehtona on rahoituksen lisäksi lainsäädännön hyväksyminen eduskunnassa.

 

Lisätietoja:
puheenjohtaja Hannu Tsupari p. 579 4201
ylijohtaja Kari Virranta, p. 0400 371 094
maakuntajohtaja Marko Korhonen, p. 044 714 2666
muutosjohtaja Elsa Paronen, p. 044 7142 611
sotemuutosjohtaja Leila Pekkanen p. 040 830 2789
sotemuutosjohtaja Tarja Miettinen p.044 714 2664