Ajankohtaista

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen aluekierros kokosi yhteen pohjoissavolaisia toimijoita

15. syyskuu 2017

Mitä kaikkea on hyvinvoinnin edistäminen ja mikä on eri toimijoiden rooli. Muun muassa näitä asioita käytiin läpi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen aluekierroksella Kuopiossa 6.syyskuuta. Seminaarin ja työpajojen aineisto sekä tallenteet löytyvät verkosta.

Valtakunnallinen materiaali ja aineisto

Päivän videotallenteet

Työpajojen diaesitykset

 

Koko valtakunnan kattavan aluekierroksen tavoitteena on tukea kuntien ja maakuntien monialaista valmistelutyötä tunnistamalla alueiden vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Kierroksen järjestää sosiaali- ja terveysministeriö yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen, Kuntaliiton, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n, Työterveyslaitoksen, maakuntien, kuntien, aluehallintovirastojen ja järjestöjen kanssa.