Ajankohtaista

Henkilöstön valtakunnalliseen kyselyyn uudistuksesta osallistui yli 10 000 vastaajaa

09. maaliskuu 2017

Verkkoaivoriihen tulokset valmistuvat maalis-huhtikuun taitteessa. Aineistosta saadaan ainutlaatuista tietoa ja tilannekuvaa muutoksen piiriin kuuluvien ammattilaisten omalla äänellä.

– Odotamme lopullisia tuloksia innolla ja tuloksia hyödynnetään myös Pohjois-Savon uudistuksessa. Henkilöstön luottamus, sitoutuminen ja kuulluksi tuleminen ovat ensiarvoisen tärkeitä asioita, Pohjois-Savon maakuntauudistuksen muutosjohtaja Elsa Paronen sanoo.

Valtakunnallinen kysely avattiin henkilöstölle 23.1.2017 ja siihen pystyi vastaamaan 13.2.2017 asti. Eri ammattilaiset motivoitiin kertomaan omin sanoin ideoitaan ja ajatuksiaan siitä, kuinka sote- ja maakuntauudistus toteutetaan onnistuneesti. Kyselyn teki Fountain Park.

- Nyt on käsillä Suomen suurin kansallinen uudistus vuosikymmeniin. On pidettävä erityistä huolta siitä, että eri alojen ammattilaiset tulevat myös kuulluksi, koska muutoksen vaikutus on poikkeuksellisen laaja, toteaa sote-uudistuksen muutosjohtaja Sinikka Salo sosiaali- ja terveysministeriöstä.

- Yksi edellytys onnistumiselle on paikallisen tason tunteminen ja osaamisen kunnioittaminen. Siitäkin syystä tällaisen avoimen dialogin käyminen on välttämätöntä, maakuntauudistuksen muutosjohtaja Pauli Harju valtiovarainministeriöstä jatkaa.

Harju ja Salo vierailevat Iisalmessa 7.4.

Valtakunnallinen verkkoaivoriihi keräsi yli 10 000 osallistujaa. Vilkas osallistuminen kuvaa hyvin ammattilaisten tarvetta ja toivetta osallistua suureen muutokseen sen jokaisessa vaiheessa.

Muutosjohtajat Salo ja Harju aloittavat 15. helmikuuta maakuntakierrokset, joissa käsitellään myös verkkoaivoriihen maakuntakohtaisia tuloksia. Pohjois-Savossa kiertue pysähtyy Iisalmessa 7.4.

Kuva: ©maaseutuverkosto