Ajankohtaista

Haemme hankepäällikköä YHDESSÄ! -hankkeeseen

06. helmikuu 2017

Pohjois-Savon YHDESSÄ! – hanke etsii

HANKEPÄÄLLIKKÖÄ

Pohjois-Savon liittoon Kuopion toimipisteeseen ajalle 1.3.2017 – 31.12.2018. Hankepäällikkö vastaa haasteellisesta ja monipuolisesta kokonaisuudesta Pohjois-Savossa valtakunnallisessa lapsi- ja perhepalveluiden (LAPE) kärkihankkeessa. Työsopimuksen ehtona on sosiaali- ja terveysministeriön valtionavustuspäätös, joka on ehdollisena vuoden 2018 osalta siten, että hankerahoitus saadaan.

YHDESSÄ! -hanke on Pohjois-Savon maakunnan lapsi- ja perhepalveluiden kehittämishanke. Hankepäällikkö vastaa maakunnallisesti integroidun kokonaisuuden suunnittelusta hankesuunnitelman mukaisesti. Toimintamallien uudistamisessa hyödynnetään ja edistetään digitaalisia toimintatapoja. Hankekokonaisuus sisältää mm. perhekeskusverkoston sosiaali- ja terveyspalvelut, järjestöpalvelut sekä integroidut erityistason ja vaativimman tason palvelut. Hankkeessa yhteen sovitetaan kuntapalvelut perhekeskus- ja erityispalveluiden kanssa (mm. varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitosyhteistyö). Hankepäällikkö vastaa maakuntarajat ylittävän vaativamman tason palvelujen osaamis- ja tukikeskusrakenteen suunnittelusta Itä- ja Keski-Suomen yhteistyöalueelle yhteistyössä Etelä-Savon, Keski-Suomen ja Pohjois-Karjalan maakuntien kanssa.

Hankkeessa toteutettavia maakunnallisia kehittämiskokonaisuuksia ovat 1) perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto ja 2) erityistason ja vaativimman tason palvelujen kehittäminen. Hankkeessa luodaan pohja maakunnallisille lapsi- ja perhepalveluille vuodelle 2019. Hanketta hallinnoi Pohjois-Savon liitto.  Hankepäällikkö vastaa hankkeen käytännön toteutuksesta, hanketaloudesta ja -hallinnosta, viestinnästä sekä hankkeen seurannan raportoinnista. Hankepäällikkö toimii hankehenkilöstön esimiehen ja tekee tiivistä yhteistyötä hankkeen verkoston eri toimijoiden sekä maakunnan muutosagentin kanssa. Hankepäällikkö toimii myös rahoittajan yhteyshenkilönä.

Hankepäällikön kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Valinnassa eduksi katsotaan sosiaali- ja terveysalan koulutus ja työkokemus. Hakijalta edellytetään vahvaa hanke- ja hallinto-osaamista, yhteistyötaitoja ja innovatiivisuutta kehittää palveluja sekä juurruttaa hyviä käytäntöjä.  Lisäksi hakijalta edellytetään näkemystä maakunnan palvelurakenteen kehittämisessä, kykyä tavoitteelliseen johtamiseen ja kykyä innostaa muita. Tehtävä edellyttää oman auton käyttöä ja valmiutta matkustaa maakuntien alueilla sekä osallistumista valtakunnallisiin tilaisuuksiin.

Hakuaika on 7.-20.2.2017.

Hankepäällikön kokonaispalkka on 4.500 - 5.500 € /kk riippuen valitun henkilön osaamisesta ja kokemuksesta. Tehtävä alkaa 1.3.2017 tai mahdollisimman pian. Tehtävässä noudatetaan 4 kk koeaikaa.

Lisätietoja antavat Pohjois-Savon LAPE-muutosagentti Minna Rytkönen (minna.rytkonen@pohjois-savo.fi), p. 044 714 2673 tai

Kuopion kaupungin perusturvajohtaja Mari Antikainen (mari.annika.antikainen@kuopio.fi), p. 044 718 6401

Haku tapahtuu osoitteessa: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikka/127940