Ajankohtaista

Asukkaita houkutellaan osallistumaan ja vaikuttamaan enemmän

17. elokuu 2017

Asukasosallisuus ja asukkaiden vaikuttamismahdollisuudet ovat nyt kuuma peruna Suomen kunnissa ja maakunnissa. Menossa oleva sote- ja maakuntauudistus on vain vauhdittanut keskustelua asukkaan näkökulman tärkeydestä.

Seija Korhonen Maakunta näkyvissä – Asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet alueuudistuksessa -projektin vetäjä kertoo, että Pohjois-Savossa työ ei ala nollasta. Kuopiossa on muun muassa panostettu asukastupatoimintaan ja pitäjäraadit käynnistyvät tämän vuoden aikana.

- Muissa kunnissa osallisuuden toimintamallit ovat pääasiassa perinteisiä kuulemis- ja keskustelutilaisuuksia, kyselyjä ja palautteen keräämistä. Vuorovaikutteisia, kumppanuuteen tähtääviä osallistumisen ja vaikuttamisen malleja on vain vähän.

Kumppanit samaan pöytään

Korhonen kertoo, että haasteena onkin kehittää uudenlaisia, monipuolisia ja vuorovaikutteisia, eri asukas- ja ikäryhmät huomioivia osallistumisen ja vaikuttamisen tapoja ympäri Pohjois-Savoa.

- Suunnitteluun tarvitaan mukaan asukkaat sekä järjestöt, yritykset ja muut kunta- ja maakuntayhteisön toimijat.

Hyviä käytäntöjä ja esimerkkejä löytyy jo muutamasta maaseutukunnasta, jotka toteuttavat yhteisiä kehittämishankkeita ja sähköisiä kanavia (mm. eRaati) pilotoidaan tänä vuonna. Korhonen lisää, että myös eri sektoreiden välistä yhteistä palvelutuotantoa on viidessä kunnassa, mutta toiminta on pienimotoista.

- Tarvitsemme uudenlaisia osallistumisen ja vaikuttamisen malleja kuten kumppanuuspöytiä, erilaisia asukas- ja asiakasraateja ja -foorumeita, kehittäjäasiakkaita, erilaisia työpajoja, palautejärjestelmiä jne.

Uudistus ja asukas

Korhosen vetämän hankkeen päätösseminaari on tiistaina 22.8. Kuopiossa. Silloin asukkaat, järjestöjen edustajat ja viranomaiset kokeilevat käytännössä mm. kumppanuuspöytämetodia sekä eRaatia, joka toimii tietokoneella, tabletilla ja kännykällä.

- Tavoitteena on pohtia sote- ja maakuntauudistusta asukkaan näkökulmasta.

Asukasosallisuuteen panostamalla halutaan kasvattaa kansalaisten vastuunottoa omasta hyvinvoinnista ja terveydestä, vähentää osattomuutta ja syrjäytymistä, vahvistaa kansalaisyhteiskunnan roolia, kehittää uudenlaisia toimintatapoja ja rakentaa eri sektoreiden välisiä kumppanuuksia palvelujen tuottamiseen.
 

Kuva: Kuopion kaupunki / Vicente Serra