Ajankohtaista

Asiakas on kuningas työvoimapalveluiden uudistuksessa

05. kesäkuu 2017

Kasvupalvelu-uudistuksen keskeisiä tavoitteita on selkeyttää nykyisiä työ- ja elinkeinopalveluita ja lisätä niiden asiakaslähtöisyyttä, kun tulevaisuuden maakunnissa työ, osaaminen ja tekijät kohtaavat aiempaa paremmin. Kasvupalveluiden järjestämisestä vastaa vuonna 2019 aloittava Pohjois-Savon uusi maakunta.

Uudistus avaa kasvupalveluiden markkinoita ja lisää kilpailua sekä tuo asiakkaan valinnanmahdollisuuden myös uusiin kasvupalveluihin.

– Jatkossa Pohjois-Savon uusi maakunta kilpailuttaa parhaat palvelukumppanit, joiden palveluista asiakkaat voivat valita tarpeisiinsa räätälöidyt työllistymis- ja yrityspalvelut, Pohjois-Savon TE-toimiston johtaja Soile Lahti kertoo.

Myös maakunnan omaa kasvupalvelutuotantoa voi siirtymävaiheen jälkeen olla, mutta vain siinä tilanteessa, että toimintaa ei ole markkinaehtoisesti tarjolla (markkinapuute). Uusi maakunta vastaa siitä, että palveluista muodostuu yhteen sovitettuja kokonaisuuksia ja että palvelut ovat helposti asiakkaiden saatavilla.

Enemmän ja tehokkaampia palveluja

Työnhakija-asiakkaan näkökulmasta kasvupalvelu-uudistus antaa mahdollisuuden valita palveluntuottaja sekä tuo lukuisia muita myönteisiä vaikutuksia.

– Kilpailu tuo uusia palveluinnovaatioita ja tehokkaampia toimintatapoja. Kilpailu laajentaa asiakkaan käytössä olevaa tuote- ja palveluvalikoimaa ja todennäköisesti parantaa palveluiden hinta-laatusuhdetta, Lahti arvioi.

Koska maakunnat vastaavat kasvupalveluiden ohella myös sosiaali- ja terveyspalveluista, mahdollistaa uudistus myös kokonaan uudenlaisen liiketoiminnan synnyn sote- ja kasvupalveluiden rajapintaan. Tämä parantaa erityisesti heikossa työmarkkina-asemassa olevien asemaa.

Yrityspalvelut yhden luukun periaatteella

Uuden Pohjois-Savon maakunnan vastuulla on jatkossa myös yritysten rekrytointi-, rahoitus- ja kansainvälistymispalvelut. Tavoitteena on järjestää yrityspalvelut yhden luukun periaatteella.

Keskiössä ovat yritysten kasvu ja uudistuminen sekä osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen. Asiakas saa tehdä valintoja jatkossa entistä enemmän itse, ja maakunta järjestää ja varmistaa palvelujen asiakaslähtöisyyden ja laadun.

– Kasvupalvelujen markkinalähtöisyys luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Uskomme, että yrityksillä on osaamista kehittää ja uudistaa kasvupalveluja, parantaa näiden palvelujen vaikuttavuutta sekä kohentaa tuottavuutta. Markkinat huolehtivat siitä, että parhaat palveluntuottajat pärjäävät, Pohjois-Savon ELY-keskuksen yksikön johtaja Jan Blomberg tiivistää.

Pohjois-Savon ominaispiirteet huomioon

Soile Lahti muistuttaa, että laki antaa Pohjois-Savon maakunnalle mahdollisuudet määritellä ne periaatteet, joilla kasvupalveluita tuotetaan. Tämä luo edellytyksiä maakunnan ominaispiirteiden ja elinkeinorakenteen perusteella muotoutuvaan toimintaan, joka mahdollistaa maakunnallisten kasvutarinoiden ja maakuntien näköisten menetysreseptien synnyn.

– Pohjois-Savossa rima on tässä suhteessa asetettu korkealla ja tavoitteenamme on olla Suomen halutuin elämisen ympäristö, Lahti ja Blomberg toteavat.