Ajankohtaista

Asiakas ja palvelut oltava valmistelijoiden selkäytimessä

19. huhtikuu 2017

Henkilöstön edustajille 13.4.2017 pidetyssä infossa Pohjois-Savon maakunta- ja sote-uudistuksesta käytiin läpi uudistuksen kuulumisia ja valmistelun tämän hetkistä tilannetta.

Tilaisuudessa nousi vahvasti esiin, että Pohjois-Savossa maakunta- ja sote-uudistusta tehdään ihmisille: maakunnan asukkaille ja palvelujen käyttäjille eli asiakkaille. Muutosta tehdään myös tiiviissä yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa.

– Pohjois-Savossa on valmisteilla hyvin asiakaslähtöinen malli, kertoi muutosjohtaja Elsa Paronen maakuntauudistuksen tilanteesta. – Visiona on, että vuonna 2023 Pohjois-Savo on Suomen halutuin elämisen ympäristö.

Asiakkaan paras ja palvelujen tasapuolinen turvaaminen maakunnan asukkaille on keskiössä myös sote-uudistuksessa.

– Sote-palveluiden konsepti ei välttämättä tule olemaan samanlainen joka puolella maakuntaa, mutta kaikista maakunnan asukkaista ja palveluista on huolehdittava, ja sen pitää olla jokaisella uudistuksen valmistelijalla selkäytimessä, totesi sote-muutosjohtaja Leila Pekkanen.

– Pohjois-Savon sote-ratkaisussa voittaja on potilas, sote-muutosjohtaja Tarja Miettinen tiivisti.

Tiedonhallinta- ja ICT-asiat ovat herättäneet uudistuksen valmistelun aikana paljon keskustelua ja kysymyksiä ja niitä käsiteltiin myös infotilaisuudessa.

– Suomi on ollut joskus ICT-maailman edelläkävijä, mutta ei ole sitä enää, vaan esimerkiksi Virossa ollaan paljon meitä edellä, Leila Pekkanen kertoi. – Valitsemmekin nyt alussa käytössä olevista ICT-järjestelmistä parhaimmat, jotka otetaan käyttöön koko uudessa maakunnassa.

Maakunta- ja sote-uudistuksen työryhmät jatkotyöstävät tällä hetkellä Pohjois-Savon palvelumalleja väliraporttiensa pohjalta. Työryhmien loppuraporttien tulee olla valmiina ja hyväksyttyjä 1.7.2017 mennessä, jolloin väliaikaishallinto aloittaa työskentelynsä.

– Ensi syksy on organisoitumisen aikaa, silloin meillä täytyy olla valmiina mallit maakunta- ja sote-uudistukseen, joita tullaan esittämään tulevalle maakuntavaltuustolle, Elsa Paronen summasi.

Ilman henkilöstön edustajia muutos jää torsoksi 

Maakunta- ja sote-uudistus koskettaa Pohjois-Savossa yhteensä lähes 14 000 työntekijää: yli 11 500 sote-alan työntekijää ja noin 2 600 muiden alojen työntekijää.

Henkilöstöryhmän puheenjohtaja, henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen korosti henkilöstön edustajien roolin merkitystä uudistuksen valmistelussa:

– Jos muutoksia tehdään pelkästään työnantajaporukalla, uudistus jää torsoksi. Henkilöstön edustajien osallistuminen muutokseen on ollut todella tärkeää.

Niemeläinen kiitti esimerkiksi pääluottamusmiehiä, jotka ovat keränneet ja kartoittaneet paikallisia virka- ja työehtosopimuksia sekä tietoja työpaikkakohtaisista käytänteistä.

– Jokaisessa organisaatiossa on erilaisia henkilöstöä koskevia ohjeita ja muita käytäntöjä, jotka täytyy jatkossa yhtenäistää, sillä henkilöstön pitää olla tasa-arvoisessa asemassa keskenään, Niemeläinen kertoi.

Henkilöstön siirtymistä koskevat valmistelutoimenpiteet etenevät siten, että alustava selvitys siirtyvästä henkilöstöstä tehdään 31.12.2017 mennessä. Lopullinen selvitys tulee olemaan valmis joulukuussa 2018.

Infotilaisuuden esitykset

Infotilaisuuden diaesitykset (pdf)

Videotallenteet


Lisätietoja:

Maakuntauudistuksen muutosjohtaja Elsa Paronen, p. 044 7142 611
Sote-muutosjohtaja Leila Pekkanen, p. 040 830 2789